lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Forskare

Johanna Akujärvi, Grekiska (antik och bysantinsk)

046–222 96 63

Lena Ambjörn, Arabiska

046–222 36 57

Lars Gustaf Andersson, Filmvetenskap

046–222 84 75

Mari Bacquin, Franska

046–222 72 99

Alexander Bareis, Tyska

046–222 91 63

Fabian Beijer, Engelska

046–222 84 44

Birgitta Berglund, Engelska

046–222 75 58

Kerstin Bergman, Litteraturvetenskap

Petra Bernardini, Italienska

Katarina Bernhardsson, Litteraturvetenskap

046–222 84 66

Fiona Björling, Ryska

046–222 47 87

Frida Blomberg, Allmän språkvetenskap

Jerker Blomqvist, Grekiska (antik och bysantinsk)

Karin Blomqvist, Grekiska (antik och bysantinsk)

046–222 83 77

Michael Bossetta, Europastudier

Niclas Burenhult, Allmän språkvetenskap

046–222 88 17

Christo Burman, Filmvetenskap

Maria Bäcke, Engelska

Anna Cabak Rédei, Kognitiv semiotik

Gerd Carling, Allmän språkvetenskap

046–222 99 07

Hannah Mio Cibulka, Allmän språkvetenskap

Christian Claesson, Spanska

046–222 03 17

Sandra Debreslioska, Allmän språkvetenskap

Lars-Olof Delsing, Svenska

046–222 87 22

Simon Devylder, Kognitiv semiotik

Nikolaos Domazakis, Grekiska (antik och bysantinsk)

Cian Duffy, Engelska

David Dunér, Kognitiv semiotik

046–222 83 78

Anamaria Dutceac Segesten, Europastudier

046–222 88 21

Verner Egerland, Italienska

046–222 88 03

Jan Einarsson, Svenska

046–222 47 24

Britt-Marie Ek, Tyska

046–222 91 64

Lena Ekberg, Svenska

046–222 14 77

Inger Enkvist, Språk- och litteraturcentrum

Sara Farshchi, Engelska

Anna Flyman Mattsson, Svenska som andraspråk

046–222 87 01

Joakim Forsberg, Författarskolan

Torbjörn Forslid, Litteraturvetenskap

046–222 84 73

Johan Frid, Fonetik

046–222 84 46

Elisabeth Friis, Litteraturvetenskap

Alex Garcia, Allmän språkvetenskap

Jonas Granfeldt, Franska

046–222 88 02

Maria Graziano, Italienska

Riccardo Guglielmi, Italienska

046–222 92 30

Marianne Gullberg, Allmän språkvetenskap

046–222 03 89

Anna W Gustafsson, Svenska

046–222 98 46

Henrik Gyllstad, Engelska

046–222 75 57

Eva Haettner Aurelius, Litteraturvetenskap

Jenny Hartman, Engelska

Rika Hayashi, Japanska

Erik Hedling, Filmvetenskap

046–222 84 87

Olof Hedling, Filmvetenskap

046–222 43 57

Fredrik Heinat, Allmän språkvetenskap

Carlos Henderson, Spanska

046–222 87 99

Henrik Henriksson, Svenska som främmande språk, Tyska

046–222 40 71

Lars Hermerén, Engelska

046–222 99 11

Mason Hoadley, Språk- och litteraturcentrum

046–222 31 83

Lisa Holm, Svenska

046–222 98 85

Bo Holmberg, Arabiska

046–222 93 58

Arthur Holmer, Allmän språkvetenskap

046–222 99 08

Moh Eiddin Homeidi, Allmän språkvetenskap

Merle Horne, Allmän språkvetenskap

046–222 94 32

Isak Hyltén-Cavallius, Litteraturvetenskap

Gisela Håkansson, Allmän språkvetenskap

Sara Håkansson, Engelska

046–222 49 33

Shinichiro Ishihara, Japanska

046–222 97 18

Ingela Johansson, Spanska

046–222 89 22

Mats Johansson, Engelska

046–222 75 45

Victoria Johansson, Allmän språkvetenskap

046–222 84 36

Bibi Jonsson, Litteraturvetenskap

046–222 84 72

Gunlög Josefsson, Svenska

046–222 94 26

Marit Julien, Svenska

046–222 87 07

Arne Jönsson, Latin

Anastasia Karlsson, Fonetik

046–222 38 71

Carla Killander Cariboni, Franska, Italienska

046–222 32 72

Eva Klingvall, Engelska

046–222 02 91

Nicole Kruspe, Allmän språkvetenskap

046–222 83 41

Marie Källkvist, Engelska

046–222 75 54

Ulla-Britta Lagerroth, Litteraturvetenskap

046–222 84 87

Björn Larsson, Franska

046–222 38 23

Shuangyi Li, Franska, Litteraturvetenskap

046–222 88 06

Wenjing Li, Kognitiv semiotik

Johanna Lindbladh, Ryska

046–222 73 76

Kiki Lindell, Engelska

046–222 75 42

Annika Lindskog, Engelska

Claes Lindskog, Engelska

Rikard Loman, Litteraturvetenskap, Teaterns teori och praktik

046–222 84 79

Katarina Lundin, Svenska

046–222 87 02

Agnes Malmgren, Europastudier

046–222 88 20

Satu Manninen, Engelska

046–222 75 52

Argiro Markaki, Grekiska (nygrekiska)

046–222 34 51

Anders Marklund, Filmvetenskap

046–222 84 68

Valéria Molnar, Tyska

046–222 91 62

Anders Mortensen, Barnlitteratur, Litteraturvetenskap

046–222 84 82

Mari Mossberg, Franska, Svenska

046–222 91 57

Sara Myrberg, Svenska

Daniel Möller, Litteraturvetenskap

046–222 84 86

Annika Mörte Alling, Franska

046–222 91 47

Eleonora Narvselius, Öst- och centraleuropakunskap

Felix Nicolau, Rumänska

Sofie Nilsson, Tyska

Lene Nordrum, Engelska

046–222 75 59

Karin Nykvist, Litteraturvetenskap

Mikael Nystrand, Tyska

046–222 91 66

Anders Ohlsson, Litteraturvetenskap

046–222 84 67

Anders Palm, Litteraturvetenskap

046–222 99 11

Carita Paradis, Engelska

046–222 75 49

Maria Persson, Arabiska

David Petersson, Svenska

Anders Piltz, Latin

Christer Platzack, Svenska

046–222 87 09

Eric Pudney, Engelska

Nele Pöldvere, Engelska

Henrik Rahm, Svenska

046–222 87 03

Michael Ranta, Kognitiv semiotik

046–222 84 42

Sanimir Resic, Europastudier

046–222 84 54

Mikael Roll, Fonetik

046–222 99 05

Per Rydén, Litteraturvetenskap

046–222 47 24

Vassilios Sabatakakis, Grekiska (nygrekiska)

046–222 83 84

Cristine Sarrimo, Litteraturvetenskap

046–222 84 88

Michael Schoenhals, Kinesiska

046–222 93 03

Jan Schwarz, Jiddisch

046–222 73 93

Rikard Schönström, Litteraturvetenskap

046–222 84 80

Susanne Schötz, Fonetik

Halldor Sigurdsson, Isländska, Svenska

046–222 78 47

Vasiliki Simaki, Engelska, Grekiska (nygrekiska)

Birthe Sjöberg, Litteraturvetenskap

Cajsa Sjöberg, Latin

046–222 93 55

Aron Sjöblad, Latin

Christina Sjöblad, Litteraturvetenskap

046–222 31 83

Alfred Sjödin, Litteraturvetenskap

046–222 84 74

Sanna Skärlund, Svenska

Marianna Smaragdi, Grekiska (nygrekiska)

046–222 83 75

Linda Smidfelt, Italienska

Tomas Sniegon, Europastudier, Öst- och centraleuropakunskap

046–222 33 93

Vi Thanh Son, Allmän språkvetenskap

Göran Sonesson, Kognitiv semiotik

046–222 95 31

Ivo Spira, Kinesiska

Frida Splendido, Svenska som andraspråk, Svenska som främmande språk

046–222 96 76

Ann Steiner, Litteraturvetenskap

046–222 84 69

Johan Stenström, Litteraturvetenskap

046–222 84 84

Sven Strömqvist, Allmän språkvetenskap

070–345 45 32

Axel Svahn, Japanska, Svenska

Jan-Olof Svantesson, Allmän språkvetenskap

Jan Svensson, Svenska

Pelle Söderström, Allmän språkvetenskap

Ulf Teleman, Svenska

046–222 47 24

Paul Tenngart, Barnlitteratur, Litteraturvetenskap

046–222 84 70

Birgitta Theander, Litteraturvetenskap

Elie Paul Touati, Franska

Mechtild Tronnier, Fonetik

046–222 84 40

Ellen Turner, Engelska

046–222 75 51

Barbara Törnquist-Plewa, Europastudier

046–222 83 79

Joost van de Weijer, Allmän språkvetenskap

046–222 84 47

Antonio Vázquez, Spanska

Louise Vinge, Litteraturvetenskap, Språk- och litteraturcentrum

Rutger von Seth, Europastudier

Cecilia Wadsö-Lecaros, Engelska

046–222 94 40

Ann-Kristin Wallengren, Filmvetenskap

046–222 84 76

Bo Wendt, Svenska

Jenny Westerström, Litteraturvetenskap

046–222 31 83

Eva Wiberg, Italienska

046–222 38 26

Andreas Widoff, Svenska

Margareth Wijk, Franska

Anna-Lena Wiklund, Svenska

046–222 74 05

Borhan Yassin, Mellanösternstudier

046–222 93 57

Erik Zillén, Barnlitteratur, Litteraturvetenskap

046–222 84 81

Jordan Zlatev, Kognitiv semiotik

046–222 84 41

Robert Zola Christensen, Danska

046–222 87 13

Przemysław Żywiczyński, Kognitiv semiotik

Malin Ågren, Franska

046–222 48 79