Språkkonsultprogrammet

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Svenska med specialisering i språkkonsultarbete
Undervisningsspråk: Svenska
Nästa programstart: Höstterminen 2024

Anmälningsperioden inför ordinare programstart öppnar den 15 mars. Sista anmälningsdag är den 15 april (eller närmaste vardag efter).

Inför programstarten 2024 öppnar vi upp för sen anmälan. Sen anmälan är öppen från den 15 juli till den 8 augusti.

  Skriftlig kommunikation handlar inte om att skriva korrekt svenska och sedan förutsätta att mottagaren ska förstå. Det handlar om att skapa förutsättningar för förståelse genom att alltid ha mottagaren i åtanke och därtill skriva på korrekt svenska. Det är det vi språkkonsulter blir experter på!

Marie, kull 3

Vad är en språkkonsult?

I dagens informationssamhälle skriver vi mer än någonsin. Ändå är det få som har utbildning för det och många behöver anlita professionell hjälp. Det är där språkkonsulten kommer in. En språkkonsult driver ofta egen textbyrå eller arbetar som anställd på företag eller myndigheter. Arbetsuppgifterna kan vara textredigering, textgranskning, korrekturläsning, utbildning, framställning av informationsmaterial, språkliga utredningar och policyfrågor. Språkkonsulter arbetar både med tryckta texter och med digitala texter, på webbplatser och i sociala medier.

Läs mer om vad våra tidigare studenter arbetar med.

Vad läser man för att bli språkkonsult?

Konsten att skriva, granska och redigera texter är central i Språkkonsultprogrammet, som är uppbyggt av kurser i ämnet svenska. Hela första året på Språkkonsultprogrammet samläser man med grund- och fortsättningskurserna i svenska. Tillsammans ger kurserna i en god förståelse för svenskans struktur, variation och bruk. En språkkonsult får ofta hålla i kurser och därför finns inslag av pedagogik, retorik och muntlig framställning. Utbildningen innehåller också praktikinslag som ger de studerande möjlighet att utveckla sin yrkesroll och skapa viktiga kontakter för framtida yrkesverksamhet.

Läs mer om kurserna och vad studenterna tycker om dem.

Att söka till utbildningen

Programmet har ordinarie antagning en gång om året, inför höstterminen. Om du redan har läst en grundkurs i svenska kan du även söka direkt till termin 2 och få dina tidigare meriter tillgodoräknade inom programemt.

Läs mer om antagning till senare del av program

För att bli behörig till programmet måste man skriva och bli godkänd på ett antagningsprov. Detta gäller alla sökande, oavsett om man söker till ordinarie programstart eller till senare del av programmet. Kallelse till provet skickas ut till alla sökande, till den mejladress som användes vid anmälan till programmet.

Läs mer om antagningsprovet.

Utöver godkänt antagningsprov behöver man även uppfylla grundläggande behörighet samt Engelska 6 (Engelska B) och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (Samhällskunskap A). Urval till programmet sker bland de som har godkänt antagningsprov på grundval av gymnasiebetyg (10 platser), högskoleprov (10 platser) och bästa antagningsprov (10 platser).

Varför läsa i Lund?

Språkkonsultprogrammet vid Lunds universitet är den enda i landet med en helt valbar termin som ger studenterna möjlighet att spetsa sin utbildning med till exempel webbdesign, juridik, marknadsföring eller projektledning.

Läs mer om vad våra studenter tycker om utbildningen.

Utbildningsplan

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Edda Ahrent

Ansök direkt till termin 2

En möjlighet för dig som läser eller redan har läst en termin svenska.

Följ oss på Facebook

Följ studenternas instagramkonto

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? Läs om några studenter som har tagit examen. Du kan också hitta mer information om yrket på Examinerade språkkonsulters hemsida: ESS

Kompetensprofil

Vad kan en språkkonsult? Läs vår kompetensfolder:

Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2024-06-26