Språkkonsultprogrammet

Programmets längd: 3 år
Antal poäng: 180 hp
Utbildningsnivå: Grundnivå
Examensbenämning: Filosofie kandidat
Huvudämne: Svenska med inriktning på språkkonsultarbete
Undervisningsspråk: Svenska

Anmälningsperioden öppnar 15 mars och sista anmälningsdag är 15 april (eller närmaste vardag efter). 

Information om anmälan och antagning på lu.se:

  Skriftlig kommunikation handlar inte om att skriva korrekt svenska och sedan förutsätta att mottagaren ska förstå. Det handlar om att skapa förutsättningar för förståelse genom att alltid ha mottagaren i åtanke och därtill skriva på korrekt svenska. Det är det vi språkkonsulter blir experter på!

Marie, kull 3

Vad är en språkkonsult?

I dagens informationssamhälle skriver vi mer än någonsin. Ändå är det få som har utbildning för det och många behöver anlita professionell hjälp. Det är där språkkonsulten kommer in. En språkkonsult driver ofta egen textbyrå eller arbetar som anställd på företag eller myndigheter. Arbetsuppgifterna kan vara textredigering, textgranskning, korrekturläsning, utbildning, framställning av informationsmaterial, språkliga utredningar och policyfrågor. Språkkonsulter arbetar både med tryckta texter och med digitala texter, på webbplatser och i sociala medier.

Vad läser man för att bli språkkonsult?

Konsten att skriva, granska och redigera texter är central i Språkkonsultprogrammet, som är uppbyggt av kurser i ämnet svenska. Tillsammans ger kurserna en god förståelse för svenskans struktur, variation och bruk. En språkkonsult får ofta hålla i kurser och därför finns också inslag av pedagogik, retorik och muntlig framställning. Utbildningen innehåller också praktikinslag som ger de studerande möjlighet att utveckla sin yrkesroll och skapa viktiga kontakter för framtida yrkesverksamhet.

Att söka till utbildningen

Programmet har antagning vartannat år (udda år). Vid anmälan till programmet blir man också automatiskt anmäld till antagningsprovet, som ges någon vecka efter sista ansökningsdag. Läs mer om provet under fliken "Antagningsprovet". Kallelse kommer att skickas ut till alla sökande till den mejladress som uppges vid ansökan.  Behörighetskrav: Områdesbehörighet 6, dvs Engelska 6 (Engelska B) och Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 (Samhällskunskap A), samt godkänt antagningsprov. Urval till programmet sker bland de som har godkänt antagningsprov på grundval av gymnasiebetyg (10 platser), högskoleprov (10 platser) och bästa antagningsprov (10 platser).

Varför läsa i Lund?

Språkkonsultprogrammet vid Lunds universitet är den enda i landet med en helt valbar termin som ger studenterna möjlighet att spetsa sin utbildning med till exempel webbdesign, juridik, marknadsföring eller projektledning.

Utbildningsplan

Kontaktpersoner

Programkoordinator
Kikki Nillasdotter och Anna W Gustafsson

Studievägledare
Marina Hansson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Ansök till termin 2 på programmet

En möjlighet för dig som läser/har läst en grundkurs i svenska. 

Följ oss på Facebook

Följ studenternas instagramkonto

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? Läs om några studenter som har tagit examen. Du kan också hitta mer information om yrket på Examinerade språkkonsulters hemsida: ESS

Kompetensprofil

Vad kan en språkkonsult? Läs vår kompetensfolder:
Sidansvarig: anna_w.gustafssonnordlund.luse | 2023-02-03