Kursexpedition

Kursexpedition, Svenska som andraspråk

edda.ahrentsol.luse | 2023-02-17

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L300d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är utbildningsadministratör samt tentamensansvarig för ämnena svenska, danska, isländska och svenska som andraspråk. Vidare ansvarar jag för administration av ämneslärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk samt administrerar tentamina för engelska.

Min öppna besökstid är torsdag 14-15 på tredje våningen i Lingvisthuset, rum SOL:L300d. Jag kan även nås på telefon primärt onsdagar.

 • Utbildningsadministratör för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon 046–222 91 64

Rum SOL:L300d

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Onsdagar under normal arbetstid

Besökstider

Torsdagar 14-15

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25