Kursexpedition

Kursexpedition, Svenska som andraspråk

edda.ahrentsol.luse | 2022-09-01

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Receptionist

 • Driftsenhet SOL
 • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon
046–222 83 77 (utbildningsadministratör)
046–222 32 10 (receptionist)

Rum
SOL:L213a (utbildningsadministratör)
SOL:H106 (receptionist)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är utbildningsadministratör samt tentamensansvarig för ämnena svenska, danska, isländska och svenska som andraspråk. Vidare står jag i receptionen för både SOL och LUX.

Min öppna besökstid är tisdag och torsdag 13-15 på andra våningen i Lingvisthuset, rum L213A. Jag kan även nås på telefon primärt tisdag 10-12.

Administrativt

 • Utbildningsadministratör för Danska, Isländska, Svenska och Svenska som andraspråk

Utbildningsadministratör

 • Danska
 • Isländska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Språk- och litteraturcentrum

Receptionist

 • Driftsenhet SOL
 • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post edda.ahrentsol.luse

Telefon
046–222 83 77 (utbildningsadministratör)
046–222 32 10 (receptionist)

Rum
SOL:L213a (utbildningsadministratör)
SOL:H106 (receptionist)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Telefontider

Tisdag 10-12

Besökstider

Tisdagar och torsdagar 13-15

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25