Person

Birthe Sjöberg

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post birthe.sjoberglitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Min forskning har under senare år varit inriktad på Viktor Rydbergs författarskap, August Strindbergs ungdomsdramer och arbetarlitteratur. I december 2018 publicerades Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender på Gidlunds förlag. År 1993 disputerade jag på avhandlingen Sivar Arnér – den livsbejakande nihilisten. Under arbetet väcktes mitt intresse för Friedrich Nietzsche och fransk existentialism – ett intresse som vuxit genom åren. Jag har även varit pedagogisk konsult på Centre for Educational Development 1997–2005. Under åren 1992–2018 har jag varit huvudredaktör för skriftserien Absalon. Tillsammans med Bibi Jonsson, Magnus Nilsson och Jimmy Vulovic har jag arrangerat tre symposier i arbetarlitteratur 2010–2013 samt gett ut två antologier i ämnet (se nedan). År 2004 blev jag docent och 2010 blev jag professor.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Birthe Sjöberg

Professor emerita

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post birthe.sjoberglitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10