lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ämneslärarutbildningen

Det går att läsa italienska inom ämneslärarutbildningen både som ingångsämne och som andraämne. 

Du hittar allmän information om ämneslärarutbildningen via denna länk: Ämneslärarutbildningen

Du kan läsa mer om Italienskans kurser inom ämneslärarutbildningen om du följer länken nedan. Notera dock att du måste vara antagen till ämneslärarutbildningen för att kunna söka och läsa dessa kurser: kursutbud ämneslärarutbildningen.

De nuvarande kurserna inom italienska i ämneslärarutbildningen heter:

 

Italienska 1: 30 hp (ÄITA11) höst

Italienska II, 30 hp (ÄITA22) vår

Italienska III, 30 hp (ÄITA51) höst

 

 

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU) http://www.uvet.lu.se/utbildning/kompletterande-pedagogisk-utbildning/.

Om du vill ställa frågor specifikt om italienska inom ämneslärarutbildningen, kontakta gärna Petra Bernardini, studierektor för italienska, eller Antonietta Di Bello, adjunkt i italienska vid LU, även verksam som gymnasielärare vid gymnasieskolan Spyken.

 Om du har allmänna frågor om ämneslärarutbildningen, inklusive KPU, kontakta istället studievägledare för ämneslärarutbildningen.