lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är professor i engelsk språkvetenskap och medlem av AcademiaNet - Excellenta Kvinnliga Forskare i Europa, och av Academia Europaea. Jag var ordförande för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 - 2015) samt ordförande för språkvetenskap (2010 - 2015) och från 2019 är jag preses för Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund.

Forskning

Om forskningen

Jag är professor i engelsk språkvetenskap, medlem av AcademiaNet - Databas över Excellenta Kvinnliga Forskare i Europa, som drivs av Robert Bosch Stiftung i samarbete med tidskrifterna Spektrum der Wissenschaft och Nature och medlem av Academia Europaea.

Jag var ordförande för Vetenskapsrådets Ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap (2013 - 2016) samt ordförande för språkvetenskap (2010 - 2016).

Publikationer

Böcker (5 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (42 st)
Bokkapitel (29 st)
Konferensbidrag (120 st)
Working papers (5 st)
Recensioner (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Engelska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Övriga uppdrag och meriter

Carita Paradis

Professor, FFU-ansvarig
Engelska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post carita.paradisenglund.luse

Telefon 046–222 75 49

Rum SOL:H327

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20