Arabiska

Standardarabiska och dialekter

Modern standararabiska är det gemensamma språket för arabvärldens samtliga stater. Som litteraturens och massmedias språk används modern standararabiska – i skriven och talad form – för all viktig kommunikation, och vinner, i och med ökad skolutbildning i den arabiska världen, en allt större terräng. Jämsides med modern standararabiska finns ett stort antal lokala talspråksdialekter med lägre status än standardarabiskan, vilken är den moderna varianten av s k klassisk arabiska (Koranens och den klassiska muslimska litteraturens språk). Diglossian (två sida vid sida existerande former av samma språk, högspråkdialekt) är fortfarande relativt stark inom det arabiska språkområdet, och det är därför av vikt att den studerande görs förtrogen med det aktuella språkförhållandet.

Arabvärldens politik och kultur

Genom den dramatiska händelseutvecklingen under senare årtionden har arabvärlden kommit att få en stor ekonomisk, politisk och kulturell betydelse för Västvärlden. Sveriges förbindelser med arabvärlden har, i takt med den internationella utvecklingen, ökat kraftigt. Sverige har i egenskap av immigrantland en icke obetydlig arabisktalande minoritet. Översättare och tolkar behövs i detta sammanhang för statlig och kommunal informationsverksamhet. Bristande kunskaper om den arabiska kulturen förr och nu har visat sig vara ett betydande hinder för alla viktiga relationer – även ekonomiska – med arabvärlden.

Kandidatexamen i arabiska

För att erhålla en kandidatexamen i arabiska behövs 120 hp i arabiska och 60 hp i något annat ämne. Man kan kombinera ihop en examen själv i form av fristående kurser. Läs mer om hur det fungerar att bygga ihop en examen med fristående kurser på sidan Vägar till examen

 

Tolkning i offentlig sektor I, arabiska

Kursen Tolkning i offentlig sektor I vänder sig både till dig som redan arbetat som tolk och till dig som helt saknar erfarenhet från området. Utbildningen förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och arabiska.

Arabiska

Sektionsföreståndare
Johanna Lindbladh

Studierektor
Rakel Nihlén

Ffu-Ansvarig
Maria Persson

Expedition
Absalon A334

Studievägledning
Humanisthuset H125

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2024-01-04