Sektionsstyrelser

Sektionsstyrelse 1

Allmän språkvetenskap, Danska, Fonetik, Isländska, Kognitiv semiotik, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 2

Barnlitteratur, Filmvetenskap, Författarskolan, Litteraturvetenskap samt Teaterns teori och praktik

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 3

Franska, Grekiska, Italienska, Latin, Nygrekiska, Rumänska och Spanska

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 4

Engelska och Tyska

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 5

Arabiska, Europastudier, Hebreiska, Japanska, Jiddisch, Kinesiska, Mellanösternkunskap, Ryska samt Öst- och centraleuropakunskap

Ledamöter

Sekreterare

Snabblänkar

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-11-16