Sektionsstyrelser

Sektionsstyrelse 1

Danska, Isländska, Svenska, Svenska som andraspråk och Svenska som främmande språk

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 2

Barnlitteratur, Dramaturgi, Filmvetenskap, Författarskolan samt Litteraturvetenskap

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 3

Franska, Grekiska, Italienska, Latin, Nygrekiska, Rumänska och Spanska

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 4

Engelska och Tyska

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 5

Arabiska, Europastudier, Hebreiska, Jiddisch, Mellanösternstudier, Modersmålsundervisning, Polska, Ryska, Ukrainska samt Öst- och centraleuropakunskap

Ledamöter

Sekreterare

Sektionsstyrelse 6

Allmän språkvetenskap, Fonetik, Japanska, Kinesiska och Kognitiv semiotik

Ledamöter

Sekreterare

Snabblänkar

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2024-01-02