Italienska

Italienska talas av ca 60 miljoner människor, förutom i Italien främst i södra Schweiz. Dessutom talas italienska som första eller andra språk av italienska utvandrare i ett stort antal länder i världen. När du läser italienska ägnar du dig inte bara åt själva språket, utan du får också spännande inblickar i det italienska samhället, dess kultur, historia och litteratur. Texter av olika slag, videomaterial, konversation och eget skrivande är själva grunden i undervisningen.

Ämnet kan utgöra huvudämne i kandidatexamen och vi erbjuder kurser på alla nivåer, från nybörjarnivå till avancerad nivå. För nybörjarkurserna, som ges på deltid/kvällstid och även som internetbaserade distanskurser, behöver du inga förkunskaper i italienska. Om du har läst italienska på gymnaiset (eller nybörjarkurs 2) kan du ansöka till grundkursen (1–30 hp) och sedan fortsättningskursen (31–60 hp). Därefter kan du åka som utbytesstudent och studera upp till ett läsår vid något av våra partneruniversitet i Italien.

Gemensamt för samtliga kurser i italienska är att de ger muntlig och skriftlig språkfärdighet, allmän kännedom om italienska språket och litteraturen samt orientering om kulturella och samhälleliga förhållanden i Italien. Vårt land behöver fler personer som kan italienska. Om du inte vill bli lärare eller översättare är det lämpligt att du kombinerar italienskan med en annan yrkesutbildning. Ekonomer, ingenjörer och journalister är bara exempel på kategorier som genom sina kunskaper i italienska kan hitta just sin nisch i yrkeslivet.

Italienska ingår även i

Italienska

Sektionsföreståndare
Ingela Johansson

Studierektor
Malin Ågren

Ffu-Ansvarig
Verner Egerland

Expedition
Lingvisthuset L516b

Studievägledning
Humanisthuset H125

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: malin.agrenrom.luse | 2023-11-16