Forskning

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt genom att klicka på länkarna nedan [på engelska]:

PROTECT

PROTECT är ett EU-finansierat projekt som forskar om internationellt skydd och styrning av flyktingar. PROTECT's vision är att utveckla och förbättra det internationella skyddssystemet inom dagens turbulenta politiska sammanhang. Vi består av 11 partneruniversiteter i Europa, Kanada och Sydafrika

Feb 01, 2020 - Jan 31, 2023
EU bidrag: € 3 238 002,50

 

SO-CLOSE

SO-CLOSE är ett EU-finansierat projekt som skapats för att bidra till social sammanhållning och bekämpa marginalisering eller exkludering av flyktingar. Projektet främjar möten mellan liknande livshistorier genom förmedling av innovativa digitala och konstnärliga verktyg.

Baserat på teorier om skapande av kulturarv kommer SO-CLOSE att förbättra den sociala sammanhållningen och främja ömsesidig förståelse mellan flyktingar och deras lokala samhällen.

 

Jan 01, 2020 - Dec 31, 2022
EU bidrag: € 3 040 282,97
Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2021-02-16