lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är docent i arabiska och forskare i semitiska språk med språkvetenskaplig inriktning. Min undervisningserfarenhet omfattar såväl arabisk grammatik och textanalys på alla nivåer som kommunikativ färdighet. Efter tio års utlandstjänst i Oman, Förenade Arabemiraten och Syrien intresserar jag mig också för internationella utbyten.

Jag trivs med att arbeta med människor och har lång erfarenhet av ledarskap och administration inom såväl universitetet som föreningsliv. Jag har också ett levande intresse för pedagogik och utveckling av undervisningsformer.

Tyngdpunkten i min forskning ligger på arabisk dialektsyntax. Min forskning, inom såväl dialektologi som övrig forskning inom semitiska språk, är korpusbaserad vilket innebär att jag använder en databas av autentiskt språkligt material som underlag. När det gäller metod faller min forskning inom ramen för typologiska syntaxstudier.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (5 st)
Encyklopediartiklar (1 st)
Konferensbidrag (1 st)
Working papers (2 st)
Recensioner (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Prefekt för Språk- och litteraturcentrum
  • Ordförande, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
  • Ordförande, Arbetsutskottet, Språk- och litteraturcentrum
  • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Undervisning hösten 2019

Övriga uppdrag och meriter

Maria Persson

Prefekt
Språk- och litteraturcentrum

Docent
Arabiska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post maria.perssonsol.luse

Telefon 046–222 84 52

Mobil 072–208 89 04

Rum A327

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20