Person

maria.perssonsol.luse | 2023-09-08
Maria Persson

Prefekt

 • Språk- och litteraturcentrum

Docent, FFU-ansvarig

 • Arabiska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post maria.perssonsol.luse

Telefon 046–222 84 52

Mobil 072–208 89 04

Rum
SOL:A327 (prefekt)
A327 (docent)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i arabiska och forskare i semitiska språk med språkvetenskaplig inriktning. Min undervisningserfarenhet omfattar såväl arabisk grammatik och textanalys på alla nivåer som kommunikativ färdighet. Efter tio års utlandstjänst i Oman, Förenade Arabemiraten och Syrien intresserar jag mig också för internationella utbyten.

Jag trivs med att arbeta med människor och har lång erfarenhet av ledarskap och administration inom såväl universitetet som föreningsliv. Jag har också ett levande intresse för pedagogik och utveckling av undervisningsformer.

Tyngdpunkten i min forskning ligger på arabisk dialektsyntax. Min forskning, inom såväl dialektologi som övrig forskning inom semitiska språk, är korpusbaserad vilket innebär att jag använder en databas av autentiskt språkligt material som underlag. När det gäller metod faller min forskning inom ramen för typologiska syntaxstudier.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Prefekt för Språk- och litteraturcentrum
 • FFU-ansvarig för Arabiska
 • Ordförande, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
 • Ordförande, Styrelsens arbetsutskott, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Ledningsgruppen, Språk- och litteraturcentrum
Maria Persson

Prefekt

 • Språk- och litteraturcentrum

Docent, FFU-ansvarig

 • Arabiska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post maria.perssonsol.luse

Telefon 046–222 84 52

Mobil 072–208 89 04

Rum
SOL:A327 (prefekt)
A327 (docent)

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10