lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (4 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (16 st)
Konferensbidrag (6 st)
Working papers (7 st)
Recensioner (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Arthur Holmer

Docent
Allmän språkvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post arthur.holmerling.luse

Telefon 046–222 99 08

Rum SOL:H424

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20