lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Välkommen till Lunds universitet!

Antagen vårterminen 2020

På den här sidan hittar du som antagen student inom humaniora och teologi information om vad du behöver göra för att påbörja dina studier.


Detta behöver du göra:

  • Aktivera ditt Studentkonto på https://passport.lu.se med hjälp av inloggningsuppgifterna från antagning.se. Studentkontot behöver du för att till exempel komma åt trådlösa nätverk och studentmejl. Om du redan har ett aktivt konto behöver du inte aktivera det igen.

  • Gå in på utbildningens hemsida där du får reda på var och när introduktionsmötet är. Introduktionsmötet är obligatoriskt och om du inte kan komma måste du meddela utbildningsadministratören eller studievägledaren för den utbildning du har sökt till så att du inte blir struken. På utbildningens sida hittar du också kursplan, schema, litteraturlista och annan information om utbildningen.

Du hittar din utbildning genom att välja ditt ämne i listan

Är du antagen med villkor? Läs i vår FAQ vad det innebär. Kontakta ämnets studievägledare om du har frågor.

Vill du lämna återbud?

Om du är antagen men inte längre är intresserad av att gå en utbildning är det viktigt att du lämnar återbud. Genom att lämna återbud får en annan sökande snabbt tillgång till platsen.

Gör återbud snarast som möjligt på: www.antagning.se eller www.universityadmissions.se. Logga in på Mina sidor, välj länk Återbud/Decline, avsluta med Bekräfta.

 Är du reserv?

Det går inte att svara på hur stora dina chanser är att komma in som reserv på en utbildning. På antagningsbeskedet framgår det hur många antagna det är i de urvalsgrupper som du är reservplacerad i. Det kan ge en fingervisning om dina chanser. Om du tackat ja till att stå kvar på en reservplats får du ett nytt antagningsbesked efter 2:a urvalet. Av det framgår om din reservplats förbättrats eller inte. I de flesta fall görs "överintag" eftersom institutionen av erfarenhet vet att en del antagna inte dyker upp vid start. Det betyder att ett antal antagna först måste ha tackat nej innan institutionen kan kalla några reserver. Ett lågt reservnummer är alltså ingen garanti för att man ska få en plats.

Ska jag bevaka min reservplats på introduktionsmötet?
Om du är reserv ska du inte gå på introduktionsmötet om inte institutionen särskilt informerar dig om det. På flera utbildningar avvaktar man också med att kalla in de som fått reservplats. Det är först efter introduktionsmötet man vet hur många av de som blivit antagna dykt upp och efter det kan man kalla in reserver.