Ämneslärarutbildning

Det finns ett stort behov av lärare i svenska som andraspråk såväl inom ungdomsskolan som i vuxenutbildningen. Inom ämneslärarutbildningen kan du läsa svenska som andraspråk både som ingångsämne och som andraämne:

Kompletterande pedagogisk utbildning

För den som redan har läst relevanta ämneskurser utanför ämneslärarutbildningen erbjuder Lunds universitet möjligheten att studera till lärare via en KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Läs mer om den här:

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2022-05-22