lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tentamen

All information om tentamensregler och tentamensanmälan finns under informationen om tentamen och skrivningsregler.

OBS! Notera att engelska är ett av de ämnen där du ska anmäla dig till alla tentamina du har för avsikt att skriva. 

Lämpligast är att anmäla sig till alla ordinarie tentamenstillfällen redan i början av terminen, men vänta med omtentamina till dess att du vet om du behöver någon av dem.