lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Exempel på studiegångar

Här kan du se exempel på studiegångar vid Lunds universitet, med inriktning mot judiska studier:

Filosofie kandidatexamen (PDF)

Det finns många sätt att bygga ihop sin examen – ta gärna kontakt med någon av våra studievägledare för att diskutera just dina studier:

Rakel Nihlén, Språk- och litteraturcentrum (SOL), studievägledare hebreiska

Johan Grevstig, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), studievägledare judaistik, religionshistoria och religionsbeteendevetenskap, bibelvetenskap