lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska som främmande språk


Lena Larsson

studierektor, universitetsadjunkt

lena.larssonnordlund.luse
046–222 83 74