lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Svenska som främmande språk


Gunilla Ek Werner

arkivhanterare, utbildningsadministratör

gunilla.ek_wernersol.luse
046–222 87 10


Lena Larsson

arkivhanterare, studierektor, universitetsadjunkt

lena.larssonnordlund.luse
046–222 83 74