lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Receptionen

i SOL-husen

Receptionen är belägen i foajén på entrévåningen i SOL-husen.

Receptionen hjälper dig med:

  • Allmänna frågor
  • Köp av kompendier
  • Köp av parkeringsbiljetter
  • Utlämning av skrivna salstentor efter rättning
  • Resultatintyg/studieintyg, registreringsintyg, Ladok-utdrag. (du kan även skriva ut sådana intyg själv via Studentportalen: www.student.lu.se)
  • Bokning av grupprum

Betala gärna med kort!

V v observera särskilda öppettider här till höger!

Kontaktinformation

Öppettider terminstid: mån-fre kl. 08:30–16:00

E-post:
receptionensol.luse
Telefon:
046-222 32 10


Tillfälliga ändringar vad gäller öppethållande kan förekomma och anslås i receptionen och här på webbsidan.

Särskilda öppethållanden:

- onsdagen 18e december stänger receptionen kl 12:30

- fredagen 20e december stänger receptionen kl 14:30

Receptionen har stängt från 23e december och öppnar igen 7e januari.

 

 

Hittegods

Har du tappat ditt kontokort, en vante, din mobil, ditt paraply, ditt jojo-kort eller något annat? Fråga i receptionerna. Det lämnas in mycket upphittade saker till oss.