lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (6 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Latin
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Cajsa Sjöberg

Universitetslektor, docent, FFU-ansvarig
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post cajsa.sjobergklass.luse

Telefon 046–222 93 55

Rum SOL:A229

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20