lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i spanskspråkig litteratur, med inriktning på latinamerikansk 1900- och 2000-talslitteratur, på Harvard University 2009. Min avhandling, The Role of the Author in Juan Carlos Onetti and Juan José Saer, studerar det ofta omtalade men aldrig klarlagda frändskapet mellan Onetti och Saer, och hur dessa bägge författare relaterar skrivande och berättande till det svårgripbara sökandet efter mening – i liv och berättelse.

Från och med 2016 deltar jag i det RJ-finansierade forskningsprogrammet Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik, lett av Stefan Helgesson. Mitt delprojekt, Towards a Comparative Understanding of the Contemporary Literatures in Spain, anlägger ett komparativt perspektiv på litteraturerna författade på Spaniens fyra språk. Se även projektets hemsida: http://worldlit.se/

Jag är också en av ledarna för SOL:s seminarieserie Komplitt: Forum för komparativ litteraturvetenskap.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (5 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Spanska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Christian Claesson

Docent, FFU-ansvarig
Spanska
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christian.claessonrom.luse

Telefon 046–222 03 17

Rum SOL L500a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk