Person

Christian Claesson

Docent, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christian.claessonrom.luse

Telefon 046–222 03 17

Rum SOL L500a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag disputerade i romanska språk och litteraturer, med inriktning på latinamerikanskt 1900- och 2000-tal, på Harvard University 2009, med avhandlingen The Role of the Author in Juan Carlos Onetti and Juan José Saer. Sedan dess har jag främst arbetat med spansk samtida litteratur, i synnerhet med den politiska och kritiska litteratur som publicerats i kölvattnet av Spaniens sociala och ekonomiska kris. Jag är redaktör för den nyligen publicerade Narrativas precarias: Crisis y subjetividad en la cultura española actual (2019), där en antal forskare skriver om hur krisen representerats i litteraturen.

Från och med 2016 deltar jag i det RJ-finansierade forskningsprogrammet Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik. Mitt delprojekt anlägger ett komparativt perspektiv på litteraturerna författade på Spaniens fyra språk och kartlägger förhållandet mellan språk, litteratur och nationalism. Se projektets hemsida: http://worldlit.se/.

Jag handleder också två doktorander.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (9 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (2 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Spanska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Christian Claesson

Docent, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christian.claessonrom.luse

Telefon 046–222 03 17

Rum SOL L500a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länkar