Person

Christian Claesson

Docent, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christian.claessonrom.luse

Telefon 046–222 03 17

Rum SOL:L500a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är docent i spanska med litteraturvetenskaplig inriktning och undervisar främst i spansk och latinamerikansk litteratur och film.

Under de senaste åren har min forskning fokuserat på spansk samtida litteratur, i synnerhet den politiska och kritiska litteratur som publicerats i kölvattnet av Spaniens sociala och ekonomiska kris. Jag är redaktör för den nyligen publicerade Narrativas precarias: Crisis y subjetividad en la cultura española actual (2019). Jag har även arbetat med komparativ forskning om litteratur i Spanien – litteratur skriven på spanska, katalanska, baskiska och galiciska. Sedan 2016 deltar jag i det RJ-finansierade forskningsprogrammet World Literatures: Cosmopolitan and Vernacular Dynamics (http://worldlit.se), med ett projekt om förhållandet mellan språk, litteratur och nationell identitet i Spaniens olika litteraturer.

Jag disputerade i romanska språk på Harvard University 2009, med inriktning på latinamerikanskt 1900- och 2000-tal.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (8 st)

Konferensbidrag (1 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • FFU-ansvarig för Spanska
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 3, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Christian Claesson

Docent, FFU-ansvarig

  • Spanska
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post christian.claessonrom.luse

Telefon 046–222 03 17

Rum SOL:L500a

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10