Ämnesöversikt

Mellanöstern är en smältdegel, där ett stort antal folkslag, språk, seder och religioner möts i en färgstark blandning. Studier i modern hebreiska och judaistik bidrar till förståelse av den mångfasetterade verklighet som präglar området. Undervisningen i modern hebreiska börjar på nybörjarnivå, utan krav på förkunskaper. Språket studeras intensivt med kommunikativ inriktning för att på kort tid ge en gedigen kännedom både om det skrivna språkets grammatik och aktiva muntliga och skriftliga färdigheter. Kurserna i modern hebreiska kan kombineras med kurser i judaistik som undervisas på Centrum för teologi och religionsvetenskap. Kunskaper i modern hebreiska och judaistik ar värdefulla för alla som vill arbeta med media och kommunikation. Andra viktiga yrkesområden är handel, turism, arbete för internationella organisationer, medling och fredsarbete, museer och kulturarv, skönlitterär och facköversättning, kyrkligt arbete, religiös dialog och utrikespolitisk analys.
Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2011-05-29