Program

Keynote

Christian Benne är professor i europeisk litteratur- och idéhistoria vid Köpenhamns universitet, där han också leder forskargruppen Thinking the European Republic of Letters. Han har varit verksam i vetenskapliga miljöer i flera olika länder och är medlem i Academia Europaea. Därtill är han redaktör för den litteraturvetenskapliga tidskriften Orbis Litterarum.

Bennes forskning har resulterat i monografier om Friedrich Nietzsche och den klassiska filologin (Nietzsche und die historisch-kritische Philologie, de Gruyter 2005), om litterära manuskript alltsedan mitten av 1700-talet (Die Erfindung des Manuskripts. Zur Theorie und Geschichte literarischer Gegenständlichkeit, Suhrkamp 2015), och om relationen mellan litteratur och filosofi (Mit Texten Denken. Eine Literatur-Philosophie, Passagen 2021, tillsammans med Christine Abbt). Han har redigerat ytterligare tolv böcker och ligger likaså bakom vetenskapliga utgåvor av Friedrich Schlegels och Richard Hönigswalds respektive verk. Han har även ett särskilt intresse för skandinavisk litteratur och filosofi och deras kopplingar till det vidare europeiska sammanhanget.

På ämneskonferensen i litteraturvetenskap i oktober kommer Benne att hålla ett keynote-föredrag om litteratur, filosofi och kunskap.

Program och abstracts

Programmet i sin helhet, inklusive abstracts, kommer att publiceras här på hemsidan en månad i förväg.

Sidansvarig: kunskap2024litt.luse | 2024-05-18