Person

Elisabet Göransson

Utbildningsadministratör, arkivhanterare, forskare, katalogadministratör

 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent

 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

 • Avdelningen för bokhistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Telefon 046–222 90 62

Rum LUX:B120

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, forskare, katalogadministratör, lärare, utbildningsadministratör)
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som forskare i latin samt som utbildningsadministratör. Är också timlärare i latin samt lärare och kursansvarig för

a) paleografi (avancerad nivå, bokhistoria),

b) "Äldre texters förmedling" (tvärvet. distanskurs för doktorander och på grundnivå)

c) "Editing and Transcribing Premodern Texts: Digital Tools, Methods and Resources", i samarbete med kollegor vid Ca'Foscari University of Venice, Italy.

Aktuellt projekt: "Kulturell evolution av texter" (RJ) under åren 2020 och 2021. Från 2020 bygger jag också upp ett textvetenskapligt nätverk "TextVid Öresund" tillsammans med kollegor i Köpenhamn. Detta nätverk har beviljats medel från Einar Hansens Allhemsstiftelse.

Jag är docent i latin sedan 2016, erhöll min doktorsexamen i latin vid Lunds universitet (Språk- och litteraturcentrum) år 2007, och är i grunden ämneslärare i svenska och klassiska språk.

Min huvudsakliga forskningsinriktning är textutgivning, dels inom nylatin, dels av medeltida texter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Vid sidan av mitt deltagande i det flervetenskapliga projektet Spelet om den rätta läran vid Lunds universitet (se projektsida) arbetar jag på uppdrag av Skara stiftshistoriska sällskap med en textkritisk utgåva av de ”skarensiska hystoriorna”.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (1 st)

Bokkapitel (12 st)

Konferensbidrag (3 st)

Översättningar (1 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (3 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Deltagande i tidigare forskningsprojekt:

Sophia Elisabeth Brenner – lärd kvinna och författare under stormaktstiden. Tvärvetenskapligt projekt stött av Humanistisk-Vetenskapliga forskningsrådet.

Skaramissalet. Tvärvetenskapligt projekt initierat av Stiftelsen för Skaramissalets utgivande.

Spelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar. Tvärvetenskapligt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Ars edendi: Konsten att ge ut texter på latin och grekiska från Europas medeltid. Forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Vishet och bildning. Forskningsporjekt finansierat av Vetenskapsrådet.

(2012-2014) Biträdande och ställföreträdande prefekt, Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Elisabet Göransson

Utbildningsadministratör, arkivhanterare, forskare, katalogadministratör

 • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent

 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Lärare

 • Avdelningen för bokhistoria
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Latin
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Telefon 046–222 90 62

Rum LUX:B120

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, forskare, katalogadministratör, lärare, utbildningsadministratör)
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)

Internpost hämtställe 30