lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar som forskare i latin samt som utbildningsadministratör vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). Är också timlärare i latin på SOL samt lärare och kursansvarig för dels en kurs i paleografi (avancerad nivå, bokhistoria), dels den tvärvetenskapliga doktorandkursen "Äldre texters förmedling".

Åren 2016-2019 är jag knuten till VR-projektet ”Vishet och bildning. Receptionen av monastiska tänkespråk i europeisk kultur: Vetenskaplig samverkan på en digital plattform." Projektet syftar till att kartlägga förmedlingen av dessa tänkespråk under perioden 800-1500 med fokus på de tidiga fornslaviska och fornnordiska översättningarna och deras grekiska och latinska förlagor.

Jag är docent i latin sedan 2016, erhöll min doktorsexamen i latin vid Lunds universitet (Språk- och litteraturcentrum) år 2007, och är i grunden ämneslärare i svenska och klassiska språk.

Min huvudsakliga forskningsinriktning är textutgivning, dels inom nylatin, dels av medeltida texter.

Forskning

Om forskningen

Vid sidan av mitt deltagande i det flervetenskapliga projektet Spelet om den rätta läran vid Lunds universitet (se projektsida) arbetar jag på uppdrag av Skara stiftshistoriska sällskap med en textkritisk utgåva av de ”skarensiska hystoriorna”.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (10 st)
Konferensbidrag (3 st)
Översättningar (1 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Deltagande i tidigare forskningsprojekt:

Sophia Elisabeth Brenner – lärd kvinna och författare under stormaktstiden. Tvärvetenskapligt projekt stött av Humanistisk-Vetenskapliga forskningsrådet.

Skaramissalet. Tvärvetenskapligt projekt initierat av Stiftelsen för Skaramissalets utgivande.

Spelet om den rätta läran. Utgåva av de teologiska stridsskrifterna från den senare delen av den svenska reformationstiden med kommentarer och sammanfattningar. Tvärvetenskapligt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Ars edendi: Konsten att ge ut texter på latin och grekiska från Europas medeltid. Forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

(2012-2014) Biträdande och ställföreträdande prefekt, Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Elisabet Göransson

Utbildningsadministratör, arkivhanterare, forskare, katalogadministratör
Centrum för teologi och religionsvetenskap

Docent
Latin
Språk- och litteraturcentrum

Lärare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Latin
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post elisabet.goranssonctr.luse

Telefon 046–222 90 62

Rum LUX:B120

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, forskare, katalogadministratör, lärare, utbildningsadministratör)
Box 201, 221 00 Lund (docent, lärare)

Internpost hämtställe 30