Tentamen

Tentamen och omtentamen

Du behöver inte anmäla dig till ordinarie tentamina för kurserna i svenska, danska och isländska. Däremot behöver du anmäla dig till omtentor, och det gör du i Studentportalen. Hör av dig till utbildningsadministratören för ditt ämne om du inte hittar den tenta du vill anmäla dig till i Studentportalen. Att du inte kan anmäla dig kan bero på olika saker. Det vanligaste är att man inte är registrerad på kursen eller att man ska göra klart en gammal kurs. Det normala är att anmälningsperioden startar tre veckor före tentamenstillfället och stänger en vecka före. Skrivningsregler och annan information finns under SOL:s gemensamma studentsidor:

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2022-01-07