Person

Karin Nykvist

Docent, universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post karin.nykvistlitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

När jag sökte mig tilllitteraturvetenskapen visste jag att jag både ville forska, undervisa ochskriva om litteratur. Så har det också blivit, och jag finner att de olikaverksamheterna befruktar varandra på spännande och ofta oväntade sätt.

Jag skrev minavhandling om metapoesin hos Jesper Svenbro. Intresset för lyriken ochmetaproblematiken lever kvar och har resulterat i ytterligare studier ochartiklar. Jag har också studerat mimesisfrågan ur olika synvinklar, frånmedeltida landskapslagar till Inger Christensen. Under de senaste åren har jagframför allt arbetat med frågan om hur barnet blir till som idé och litterärkonstruktion i den svenska litteraturen sedan romantiken. Sedan 2016 studerarjag tillsammans med min kollega Elisabeth Friis hur samtida nordiska författareblandar olika språk både i poesi och prosa.

På fritiden läser jagallt jag kommer över, från den nyaste poesin på minsta förlaget till pocketensom frontas på världens alla flygpatser och bestsellern som följer med Femina ibland.Jag tycker helt enkelt om att ha koll på alla nyutkomna böcker och på vad folkgärna läser – smalt och brett, bra och dåligt, böcker för vuxna såväl somböcker för barn. Allt säger något spännande om oss människor och om hur viförhåller oss till varandra och till den värld vi lever i, tänker jag, bara viletar. Jag tillhör dessutom dem som tror att ibland så kan konsten ochlitteraturen inte bara gestalta utan även förändra världen.

När jag hinner skriver jaggärna litteraturkritik, oftast i Sydsvenskan och Svenska Dagbladet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

När jag sökte mig till litteraturvetenskapen visste jag att jag både ville forska, undervisa och skriva om litteratur. Så har det också blivit, och jag finner att de olika verksamheterna befruktar varandra på spännande och ofta oväntade sätt.

Jag skrev min avhandling om metapoesin hos Jesper Svenbro. Intresset för lyriken och metaproblematiken lever kvar och har resulterat i ytterligare studier och artiklar. Jag har också studerat mimesisfrågan ur olika synvinklar, från medeltida landskapslagar till Inger Christensen. Under de senaste åren har jag framför allt arbetat med frågan om hur barnet blir till som idé och litterär konstruktion i den svenska litteraturen sedan romantiken. Sedan 2016 studerar jag tillsammans med min kollega Elisabeth Friis hur samtida nordiska författare blandar olika språk både i poesi och prosa.

På fritiden läser jag allt jag kommer över, från den nyaste poesin på minsta förlaget till bestsellern som följer med ibland när jag köper tidning. Jag tycker helt enkelt om att ha koll på alla nyutkomna böcker - bra som dåliga, böcker för vuxna såväl som böcker för barn. Alla säger de något om oss människor och om hur vi förhåller oss till varandra och till den värld vi lever i, tänker jag. Och jag tillhör dessutom dem som tror att konsten och litteraturen inte bara kan gestalta utan även förändra världen.

När jag hinner skriver jag gärna litteraturkritik, oftast i Sydsvenskan och Svenska Dagbladet.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (19 st)

Konferensbidrag (7 st)

Recensioner (7 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (4 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Undervisning

Karin Nykvist

Docent, universitetslektor

  • Litteraturvetenskap
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post karin.nykvistlitt.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20