lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svenska som främmande språk

Vid avdelningen för Svenska ges kurser i svenska som inlärarspråk för olika målgrupper. Kurserna kan inte ingå i en svensk högskoleexamen för den som har betyg i svenska från gymnasiet. 

Vi har kurser för reguljära studenter, utbytesstudenter och personal vid LU. Hos oss kan du också göra Tisus-testet. Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. 

Svenska som främmande språk

Sektionsföreståndare
Katarina Lundin

Studierektor
Lena Larsson

FFU-ansvarig
Anna W Gustafsson

Expedition
Lingvisthuset L224a

Studievägledning

Nyheter

Testa Språkmelodispelet 2019-06-03