Svenska som främmande språk

Vid avdelningen för Svenska ges kurser i svenska som inlärarspråk för olika målgrupper. Kurserna kan inte ingå i en svensk högskoleexamen för den som har betyg i svenska från gymnasiet. 

Vi har kurser för reguljära studenter, utbytesstudenter och personal vid LU. Hos oss kan du oc