Svenska som främmande språk

Vid avdelningen för Svenska ges kurser i svenska som inlärarspråk för olika målgrupper. Kurserna kan inte ingå i en svensk högskoleexamen för den som har betyg i svenska från gymnasiet. 

Vi har kurser för reguljära studenter, utbytesstudenter och personal vid LU. Hos oss kan du också göra Tisus-testet. Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska för studier på universitet och högskolor i Sverige. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. 

Vår nivåindelning går från nivå 1 som är nybörjarnivå, till nivå 8 som motsvarar de kunskaper och färdigheter man har efter godkänt resultat i svenska från gymnaiseskolan eller TISUS. 

Våra olika kurser - vilken passar dig bäst?

Svenska som främmande språk

Sektionsföreståndare
Arthur Holmer

Studierektor
Lena Larsson

FFU-ansvarig
Sara Myrberg

Expedition
Lingvisthuset L224a
Lingvisthuset L101a

Studievägledning
Humanisthuset H121b

Bibliotekets ämnesguide

Kontakt

Kursadministratör

Gunilla Ek-Werner

Studievägledare

Peter Marthinsson

Studierektor

Lena Larsson

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-11-16