Översättning till svenska

Utbilda dig till översättare

Har du redan studerat språk på högskolenivå? Funderar du på hur du kan använda dina kunskaper och ditt språkintresse?

Yrkesförberedande översättningskurser och översättningsvetenskap

Våra kurser i översättning ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta som översättare i olika genrer. Samtidigt får du den akademiska färdighet du behöver för att läsa vidare på avancerad nivå.  För närvarande ges utbildningen som en ettårig kurs och en fristående kandidattermin. Båda kurserna ges på distans med två obligatoriska campusdagar per termin.

Under utbildningens gång får du öva upp din förmåga att översätta och reflektera över dina översättningar. Praktiskt orienterade översättningskurser ges parallellt med kurser i svensk stilistik och språkvård, grammatik och semantik, textanalys, fackspråk och terminologi samt översättningsvetenskaplig teori och metod. Den yrkesorienterade undervisningen omfattar tekniska hjälpmedel för översättare och efterredigering av maskinöversatt text. Under den tredje terminen läser du mer om översättningsvetenskaplig teori och metod samt genomför en längre självständig översättning. Denna översättning utgör sedan utgångspunkt för ett examensarbete på kandidatnivå som ska innehålla en fördjupad analys av något översättningsproblem som aktualiserats vid översättningen.

Vi utbildar översättare till svenska från ett av följande källspråk: arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, nygrekiska, ryska, spanska eller tyska. Dock antar vi inte i alla källspråk varje år. Eftersom god språkkänsla och textkompetens är avgörande för att lyckas med utbildningen har utbildningen ett obligatoriskt antagningsprov.

Behörighet: Totalt 90 högskolepoäng samt ett godkänt antagningsprov. Akademiska poäng i källspråket.

Översättningskurser

Utbildningen ges för närvarande i form av fristående kurser på distans med start på höstterminer.

Läs mer ...

Kontakt

Studievägledare
Peter Marthinsson

Kursexpedition
Gunilla Ek Werner

Arbetsmarknad

Vad kan man arbeta med efter studierna? 

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-04-20