Kandidatprogram i litteraturvetenskap

Information för dig som läser vårt kandidatprogram

På den här sidan får du mera detaljerad information om vad du kommer läsa om och när. Här finns också länkar till de specifika kursernas hemsidor med information om kursplan med mera (ännu inte till alla programmets kurser). Du hittar också länkar till mera information om de olika valmöjligheterna under programmets femte termin.

Sidan är under uppbyggnad.

Frågor?

För frågor som rör kursinnehåll, undervisning och litteraturvetenskap i allmänhet, kontakta programkoordinator.

För frågor om programstruktur, valfri termin och allmänt studieorienterade frågor, exempelvis studieteknik, pedagogiskt stöd eller studieuppehåll, kontakta programmets studievägledare.

Första året – Litteraturvetenskapens grunder

Termin 1 & 2 (höst- och vårtermin)

Under första och andra terminen lär du dig litteraturanalysens grunder, den litterära textens relevans och position i olika kulturella och samhälleliga kontexter samt får kunskap om litteraturens historia från antiken fram till idag. Andra terminen avslutas med en självständig skriftlig fördjupningsuppgift.

Du läser då dessa kurser:

Litteraturvetenskap: grundkurs, 30 hp

Delkurser:

 1. Att analysera epik, lyrik, dramatik (7,5 hp)
 2. Från antiken till renässansen (7,5 hp)
 3. Från barocken till romantiken (7,5 hp)

 4. Litteraturens villkor idag (7,5 hp)

Litteraturvetenskap: fortsättningskurs, 30 hp
 1. Teoretiska perspektiv på samtida litteratur (7,5 hp)

 2. Från realismen till symbolismen (7,5 hp)

 3. Från modernismen (7,5 hp)

 4. Skriftlig fördjupningskurs (7,5 hp)

 

Båda kurserna samläses med den fristående grundkursen LIVA14, Litteraturvetenskap: Grund- och fortsättningskurs,60 hp. (Tidigare exempel på litteraturlistor kan du hitta här.)

Under terminerna arrangeras också en programspecifik seminarieserie med ett antal gästföreläsningar och studiebesök.

 

Andra året – Litterära praktiker

Termin 3 (hösttermin)

Under tredje terminen får du pröva på att använda de historiska och teoretiska kunskaperna du förvärvat under första året i olika yrkesroller. Du får då testa på och träna upp specifika färdigheter i facklitterärt skrivande, redaktionell och publicistisk verksamhet, öva på din förmåga att förmedla litteraturvetenskapliga kunskaper till allmänheten och till specifika mottagargrupper, samt lära dig om den litterära översättningens språkliga, kulturella och ekonomiska villkor. Samtliga delkurser på tredje terminen innefattar också teoretiska och historiska perspektiv på de verksamheter som behandlas.

Litterära praktiker I, 30 hp
 1. Sakprosa: genre, form, stil (7,5 hp)
 2. Publicistik & redaktionellt arbete (7,5 hp)
 3. Litteraturförmedling (7,5hp)
 4. Översättning: teoretiska & världslitterära perspektiv (7,5 hp)
Termin 4 (vårtermin)

Under fjärde terminen läser du valfria kurser samtidigt som du också arbetar med ett självständigt projektarbete.

Projektarbetet har en praktisk inriktning och förankras i de litterära praktiker du studerat under tredje terminen, men på en fördjupad nivå och med vidgade möjligheter till samverkan med aktörer utanför akademin.

Parallellt med projektarbetet, som löper på över hela terminen, läser du också antingen två valfria kurser om 7,5 hp eller en om 15 hp. Det kan exempelvis vara andra litteraturvetenskapliga kurser än de som ingår i programmet, eller kurser i andra ämnen som ges vid  Lunds universitet eller vid andra lärosäten än Lund. De valfria kurserna väljs i samråd med programmets koordinator.

Litterära praktiker II: Projektarbete, 15 hp

Valfri kurs 7,5 hp

Valfri kurs 7,5 hp

  Tredje året – Profilering och fördjupning

  Termin 5 (hösttermin)

  Under programmets femte termin har du möjlighet att profilera din utbildning ytterligare genom att ägna en termin åt utlandsstudier, praktik eller studier i fritt valda ämnen. Klicka på länkarna för mer information om alternativen.

  PraktikUtbytesstudierValfria studier

  Skaffa dig värdefull arbetslivserfarenhet och börja etablera ett kontaktnät genom att praktisera på en arbetsplats.

  Läs mer om SOLs praktikkurs.

  Berika ditt liv och din utbildning genom att studera en termin i ett annat land.

  Läs mer om SOLs utbytesmöjligheter.

  Bredda dina kunskaper och din utbildning med en termins studier i ett annat ämne.

  Läs mer om HTs utbildningsutbud.

   

  Termin 6 (vårtermin)

  Under sjätte och sista terminen avslutar du programmet med att skriva ett självständigt arbete, en kandidatuppsats. Ämnet för uppsatsen väljer du själv men du kommer att få en handledare som kommer vägleda dig i din skrivprocess. Som förberedelse för uppsatsarbetet inleds terminen med en teori och metod-kurs samt en tematisk fördjupningskurs.

  Målet med sista terminen är att du skall få träna vetenskapligt tänkande och skrivande samtidigt som du får specialisera dig inom ett särskilt ämne som intresserar dig. Kandidatuppsatsen är inte bara en nödvändighet för att kunna ta ut din kandidatexamen, den är också en möjlighet att få testa på hur det är att arbeta med forskning inom litteraturvetenskap och eventuellt ett första steg på din resa mot avancerade studier (masterexamen) och kanske till och med en framtida forskarutbildning.

  Litteraturvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp 
  1. Litteraturteoretisk och metodisk tillämpning, 7,5 hp
  2. Tematisk fördjupningskurs, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

  Råd och tips

  Använd biblioteket!

  Fakultetens biblioteksverksamhet har en mängd tjänster för dig som studerar och är en fantastisk tillgång du verkligen skall använda dig av. Bland annat har de resurser om akademiskt skrivande, källkritik och referenshantering.

  Vi har också en egen bibliotekarie i ämnet litteraturvetenskap som kan hjälpa dig att hitta det du letar efter och guida dig bland olika källmaterial. Du hittar kontaktuppgifter, och en massa bra länkar på vår så kallade "ämnesguide": https://libguides.lub.lu.se/litteraturvetenskap

  Bli bättre på att studera!

  Studieverkstaden är stödfunktion på Lunds universitet som kan hjälpa dig med studieteknik och akademiskt skrivande. Du kan exempelvis vända dig till dem för att få hjälp att hitta effektiva arbetssätt med uppgifter, uppsatser och hemtentor samt tips och råd kring att läsa och ta till sig kurslitteratur. De arrangerar också föreläsningar och skrivträffar.

  Du hittar mer information om Studieverkstaden här: hemsida.

  Efter examen

  Mot slutet av utbildningen kan det vara dags att fundera över vad som kommer efter examen.

  Vill du fortsätta att studera, kanske på masternivå, kan det vara bra att boka en tid för samtal med vår studievägledare, med studievägledaren för vårt Masterprogram i litteratur – kultur – medier eller kanske med LU:s allmänna studievägledning som har koll på alla utbildningar på Lunds universitet.

  Om du istället känner att du skulle vilja gå ut i arbetslivet så rekommenderar vi HT:s så kallade Arbetslivsforum och att kontakta vår arbetslivskoordinator där för ett samtal om hur du kan förbereda dig för ditt kommande arbetsliv.

  Det kan också vara värt att använda sig av andra karriär-resurser som Lunds universitet erbjuder våra så kallade alumner, du hittar länkar till information om dem här: https://www.lu.se/studera/examen-och-karriar

  Sidansvarig: paul.tenngartlitt.luse | 2023-08-24