Person

Jonas Granfeldt

Professor, FFU-ansvarig

 • Franska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post jonas.granfeldtrom.luse

Telefon 046–222 88 02

Rum SOL:L512

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är professor i franska med språkvetenskaplig inriktning och ledare för forskningsplattformen LAMiNATE (med M. Gullberg)

Forskningsprojekt (sedan 2005)

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • FFU-ansvarig för Franska

Länk till CV (Kort version)

Medlem av redaktionskommittéer mm

Journal of French Language Studies (Cambridge), Handling editor (sedan 2022)

Journal of the European Second Language Association (JESLA) John Benjamins, medlem av redaktionsråd (sedan 2019)

Language, Interaction & Acquisition (LIA) John Benjamins, medlem av redaktionsråd (sedan 2015)

Les Cahiers de l’Association for French Language Studies (AFLS) (sedan 2010)
Processability Approches to Language Acquisition Research & Teaching (Advisory board)

IRIS - Digitial repository (Advisory Board)

Doktorandhandledning

Färdiga (disputationsår)

FD Céline Rocher Hahlin (2020) Huvudhandledare

FD Frida Splendido (2014) Huvudhandledare

Fil lic. Céline Rocher-Hahlin (2014) Huvudhandledare

FD Anita Thomas (2009) Biträdande handledare

FD Malin Ågren (2008) Huvudhandledare

Pågående

Julia Tibblin (disputation planerad till 2024) Huvudhandledare

Uppdrag

2023 - 2025 Secretary European Second Language Association (EuroSLA)

2023 - Ämnesexpert för revidering av standard för svensk indelning av forskningsämnen (UKÄ)

2022 - HT representant i nätverksgruppen för handledarutbildning

2021 Elektor Vetenskapsrådet (HS)

2021 - Ledare forskningsplattformen LAMiNATE (tillsammans med Marianne Gullberg)

2021- Ledamot Rådet för nyttogörande av forskning (HT)

2020 - Styrelseledamot Einar Hansens Allhemsstiftelse

2019 - 2023 Vice-president European Second Language Association (EuroSLA)

2018 - 2022 Medlem av LUs akademiska tankesmedja - LU Futura

2016- 2020 Ledamot Programrådet för Ämneslärarutbildningen (LU)

2016- FFU-ansvarig franska

2012 – 2016 Prefekt med ansvar forskning och forskarutbildning (FFU), Språk- och litteraturcentrum

2009 - 2016 Lärarrepresentant Forskningsnämnden (HT)

2008 – 2011 Studierektor franska, spanska och rumänska, Språk- och litteraturcentrum

2010-2011 Projektledare ny gemensam lärarutbildning LU och HKr

Utmärkelser

2011 Mottagare av Einar Hansens legat för framstående forskning inom Humaniora

2003 Oscar II:s Stipendium Lunds universitet för avhandlingen L'Acquisition des catégories fonctionnelles

Ledamot i lärda sällskap

2022 Invald som arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien

2019 - 2023 Vice-president European Second Language Association (EuroSLA)

2012-2016 Ordförande i Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap (Association suédoise de linguistique appliquée, ASLA)

2010 Invald som arbetande ledamot i Vetenskapssocieteten i Lund (http://projekt.sol.lu.se/vetenskapssocieteten/)

2010-2012 Styrelseledamot i Association Suédoise de Linguistique Appliquée (ASLA).

Övriga vetenskapliga uppdrag

Fakultetsopponent

 • Doktorsavhandling i franska vid Turku universitet, Finland. 2007.
 • Lic-avhandling i franska vid Stockholms universitet 2008
 • ”Skuggopponent” i Nordiska språk (2008) och Allmän språkvetenskap (2011)
 • Halvtidsopponent i franska (2019) Oslo universitet
 • 90% läsare i didaktik (spanska) (2024) Uppsala universitet

Ledamot av betygsnämnd

Belgien

 • Franska, Université Librede Bruxelles (2020)

Frankrike

 • Psykolingvistik, Habilitation à diriger des recherches (HDR), Paris Ouest Nanterre (2013), Lingvistik, Université Sorbonne (2024)

Holland

 • Allmän språkvetenskap (språkinlärning) Radboud (2021)

Irland

 • Franska, University College Cork (2022)

Spanien

 • Kognititionsvetenskap och språk, Universitat de Barcelona (2024)

Sverige

 • Franska i Lund (2005, 2015), i Växjö (2010, 2013), i Stockholm (2013),
 • Engelsk språkvetenskap i Lund (2007, 2020), i Stockholm (2016),
 • Allmän Språkvetenskap i Lund (2009, 2018, 2020),
 • Nygrekiska i Lund (2012),
 • Spanska (lic) i Lund (2014)
 • Språkdidaktik i Stockholm (2015)

Sakkunniguppdrag

Sverige

 • Lektorstjänst i främmandespråksinlärning, Stockholms universitet (2010), Lektorstjänst i franska, Stockholms universitet (2016), Lektorstjänst i utbildningsvetenskap, Uppsala universitet (2018), Docentur i ämnesdidaktik, Göteborgs universitet (2014), Docentur i franska, Uppsala universitet (2013), Lektorstjänst i franska Högskolan Dalarna (2021), Docentur i franska, Stockholms universitet (2022).

Norge

 • Professorstjänst (opprykk) i främmandespråksdidaktik, Oslo universitet (2018), Docentur i norska (opprykk), OsloMet universitetet (2020)

Danmark

 • Professor in foreign-language pedagogy Århus universitet (2019)

Finland

 • French Language, Professor/Associate Professor/Assistant Professor Helsingfors universitet (2023)

Belgien

 • Lecturer in French Applied Linguistics KU Leuven (2023)

Utvärderingsuppdrag (forskning & utbildning)

Sverige

 • Högskoleverket sakkunniguppdrag inom nationell utvärdering av högre utbildning i romanska språk (2012)
 • Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse, utvärdering projektansökningar

Danmark

 • Danmarks akkrediteringsinstitut, utvärdering av Kandidatutbildning (Master) i franska (2013)
 • Censor för språk- och kognitionsvetenskapliga ämnen, Köpenhamns och Århus universitet 2018 – 2026

Belgien

 • Utvärderare projektansökningar Research Foundation Belgium (FWO)

Estland

 • Utvärderingsuppdrag projektansökan Estonian Research Council

Schweiz

 • Utvärderare projektansökan Swiss National Science Foundation
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10