LÄSÅRET 2018/2019

Pristagarna för läsåret 2018/2019

I år gick prisen för bästa uppsatser till Michela Maraga för hennes magisteruppsats i spanska, och till Anna Sonesson för hennes kandidatuppsats i spanska. Charlotte Nilsson och Mia-Marie Hammarlin fick tryckbidrag.

Maraga, Michela. Magisteruppsats i spanska med titeln ¿Más de dos o más que dos?: Calidad y cantidad en algunas construcciones comparativas ‘Más de dos o más que dos?: Quality and quantity in some comparative constructions’. lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8994542
Sonesson, Anna. Kandidatuppsats i spanska med titel El silencio habla cuando las palabras no pueden. Sobre el abuso psicológico en “Algún amor que no mate” de Dulce Chacón “Tystnaden talar när orden inte räcker. Om den psykologiska misshandeln i Algún amor que no mate av Dulce Chacón”. lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8984321

Prisceremoni

Prisceremonin ägde rum den 20 november i Fakultetsklubben.
Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2020-10-30