Person

Malin Svensson Lundmark

Forskare

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Rum H508A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är forskare i Fonetik. Min forskning handlar om kroppens möjligheter och begränsningar i skapandet av språket. Jag är intresserad av det universella i vårt talade språk, dvs vad som är gemensamt för alla språk, särskilt gällande de minsta enheterna (konsonanter och vokaler) och hur de påverkas av rytm och melodi (prosodi). På senare tid har jag fokuserat på acceleration och deceleration i artikulatorernas rörelser.

Jag disputerade i fonetik vid Lunds Universitet hösten 2020 med avhandlingen "Articulation in time. Some word-initial segments in Swedish".

Jag är projektledare i ett postdokprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Projektet handlar om hur käken rör sig under talet. Under 2022 och 2023 har jag varit gästforskare vid Syddansk Universitet (SDU). Under 2023 och 2024 är jag gästforskare vid Queen Margeret University i Edinburgh, Skottland.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Malin Svensson Lundmark

Forskare

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Rum H508A

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10