Person

Malin Svensson Lundmark

Forskare

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är forskare i Fonetik. Mitt intresse ligger i talmotorik, prosodi, och relationen mellan den fysiska och kognitiva aspekten av språk, med andra ord länken mellan fonetik och fonologi.

Jag disputerade i fonetik vid Lunds Universitet hösten 2020 med avhandlingen "Articulation in time. Some word-initial segments in Swedish".

Jag är projektledare och gästforskare vid Syddansk Universitet (SDU) i ett postdokprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (2 st)

Konferensbidrag (25 st)

Malin Svensson Lundmark

Forskare

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10