Person

Malin Svensson Lundmark

Doktorand

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Rum SOL:H514

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag är doktorand i Fonetik. Jag är intresserad av talmotorik, prosodi och av relationen mellan den fysiska och kognitiva aspekten av språk, med andra ord länken mellan fonetik och fonologi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Min forskning kan beskrivas som bidrag till talproduktionsmodellering. 

Vissa aspekter av både timing och duration tycks vara mycket viktiga beståndsdelar av en fonologisk enhet. Men, många fonologier tar inte hänsyn till tid. Detta kan bero på att man ofta inte utgår från att det är dynamiska system som styr både oss och vårt språk. 

Min avhandling handlar om det dynamiska talet, och specifikt hur artikulation beter sig som en funktion av tid. Jag har i min forskning, genom att undersöka bland annat de svenska ordaccenterna, försökt ta reda på hur artikulationens mekaniska rörelser kan guida vår förståelse av de fonologiska enheterna. De rörelser som, under effekt av en variabel, är systematiska över flera talare uppvisar större chans att vara en del av en fonologi, än de som varierar mer både inom och mellan talare.

Disputation sker under hösten 2020.

Redaktörskap (1 st)

Konferensbidrag (20 st)

Malin Svensson Lundmark

Doktorand

  • Fonetik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post malin.svensson_lundmarkling.luse

Rum SOL:H514

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20