lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ryska

Ryska är det största av de slaviska språken och är modersmål för omkring 170 miljoner människor. Dessutom behärskas ryska av stora delar av befolkningen i östra Europa och Centralasien.

Med kunskaper i ryska kan du som jurist, statsvetare, ekonom, journalist, kulturvetare, översättare eller tolk profilera dig på en tuff arbetsmarknad. Din utbildning får en unik spetskompetens som är attraktiv för många arbetsgivare, inte minst med tanke på den säkerhetspolitiskt skärpta situationen vi just nu ser utvecklas i Östersjöregionen. Under utbildningen kommer du först och främst att förbättra dina praktiska färdigheter i det ryska språket, men du kommer också ägna dig åt litteratur- och kulturstudier som utifrån ett historiskt perspektiv fördjupar och problematiserar dagens stereotypa bild av rysk kultur, litteratur och samhälle. Du hittar en lista över alla kurser här.

Kursen ”Den ryska 1800-talsromanen” (RYSB13) ingår i ”Ryska: Grundkurs”, men utöver denna kan du läsa ”Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall” (RYSB14) eller någon av våra Öst- och Centraleuropakurser.

För att läsa ”Ryska: Grundkurs” (RYSA10) krävs studier i ryska från gymnasiet. Om du saknar förkunskaper kan du läsa ”Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2” (RYSB03).

Efter avslutad ”Ryska: Grundkurs” (RYSA10) kan du ta tillfället och åka på en sommarkurs i Novgorod, som söks via Stockholms universitet. Andra utlandsstudier i ryskspråkiga länder kan sökas via Internationella sekretariatet.

När du har avslutat ”Ryska: Fortsättningskurs” (RYSA20) kan du göra utlandspraktik (RYSE01). Våra tidigare studenter har ofta valt att göra denna vid någon av ambassaderna i ett ryskspråkigt land, men här har du stor valfrihet. För att få tips på intressanta praktikplatser i ryskspråkiga regioner kan du kontakta Arbetslivsforum.

Efter avslutad ”Ryska: Fortsättningskurs” har du möjlighet att förbättra din färdighet i ryska och att översätta sakprosa från ryska till svenska på kurserna: ”Översättning från ryska till svenska I” (RYSA04) och ”Översättning från ryska till svenska II” (RYSA05).

På Kandidatkursen i ryska skriver du en vetenskaplig uppsats om ett ämne du själv väljer inom en av specialiseringarna litteratur-, kultur- eller översättningsvetenskap.

När du är klar med kandidatkursen kan du fortsätta dina studier i ryska på masternivå. Vid Språk- och litteraturcentrum finns det två masterprogram med inriktningen ryska: Masterprogrammet Litteratur-kultur-media och Översättarmastern. Vill du läsa en fristående kurs i rysk litteratur och kultur på masternivå kan du välja mellan ”Russian Modernism” (LIVR37), ”Russian Film” (LIVR36) och ”Advanced Russian Literatary Studies” (LIVR22).

Det är lämpligt att kombinera dina studier i det ryska språket med några av de kultur-, litteratur- och samhällsorienterade kurser om Ryssland som vi erbjuder här på SOL. Om du väljer att läsa någon av våra kurser om Öst- och Centraleuropa kan din kandidatexamen i ryska breddas ytterligare på ett relevant sätt.

Utbildningsstruktur