lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ryska

Ryska är det största av de slaviska språken och är modersmål för omkring 170 miljoner människor. Dessutom behärskas ryska av stora delar av befolkningen i östra Europa och Centralasien.

Med kunskaper i ryska kan du som jurist, statsvetare, ekonom, journalist, kulturvetare, översättare eller tolk profilera dig på en tuff arbetsmarknad. Din utbildning får en unik spetskompetens som är attraktiv för många arbetsgivare, inte minst med tanke på den säkerhetspolitiskt skärpta situationen vi just nu ser utvecklas i Östersjöregionen. Under utbildningen kommer du först och främst att förbättra dina praktiska färdigheter i det ryska språket, men du kommer också ägna dig åt litteratur- och kulturstudier som utifrån ett historiskt perspektiv fördjupar och problematiserar dagens stereotypa bild av rysk kultur, litteratur och samhälle. Du hittar en lista över alla kurser här.

Kursen ”Den ryska 1800-talsromanen” (RYSB13) ingår i ”Ryska: Grundkurs”, men utöver denna kan du läsa ”Den ryska litteraturen efter Sovjetunionens fall” (RYSB14) eller någon av våra Öst- och Centraleuropakurser.

För att läsa ”Ryska: Grundkurs” (RYSA10) krävs studier i ryska från gymnasiet. Om du saknar förkunskaper kan du läsa ”Ryska: Nybörjarkurs 1 och 2” (RYSB03).

Efter avslutad ”Ryska: Grundkurs” (RYSA10) kan du ta tillfället och åka på en sommarkurs i Novgorod, som söks via Stockholms universitet. Andra utlandsstudier i ryskspråkiga länder kan sökas via Internationella sekretariatet.

När du har avslutat ”Ryska: Fortsättningskurs” (RYSA20) kan du göra utlandspraktik (RYSE01). Våra tidigare studenter har ofta valt att göra denna vid någon av ambassaderna i ett ryskspråkigt land, men här har du stor valfrihet. För att få tips på intressanta praktikplatser i ryskspråkiga regioner kan du kontakta Arbetslivsforum.

Efter avslutad ”Ryska: Fortsättningskurs” har du möjlighet att förbättra din färdighet i ryska och att översätta sakprosa från ryska till svenska på kurserna: ”Översättning från ryska till svenska I” (RYSA04) och ”Översättning från ryska till svenska II” (RYSA05).

På Kandidatkursen i ryska skriver du en vetenskaplig uppsats om ett ämne du själv väljer inom en av specialiseringarna litteratur-, kultur- eller översättningsvetenskap.

När du är klar med kandidatkursen kan du fortsätta dina studier i ryska på masternivå. Vid Språk- och litteraturcentrum finns det två masterprogram med inriktningen ryska: Masterprogrammet Litteratur-kultur-media och Översättarmastern. Vill du läsa en fristående kurs i rysk litteratur och kultur på masternivå kan du välja mellan ”Russian Modernism” (LIVR37), ”Russian Film” (LIVR36) och ”Advanced Russian Literatary Studies” (LIVR22).

Det är lämpligt att kombinera dina studier i det ryska språket med några av de kultur-, litteratur- och samhällsorienterade kurser om Ryssland som vi erbjuder här på SOL. Om du väljer att läsa någon av våra kurser om Öst- och Centraleuropa kan din kandidatexamen i ryska breddas ytterligare på ett relevant sätt.

Utbildningsstruktur

Ryska

Sektionsföreståndare
Johanna Lindbladh

Studierektor
Anamaria Dutceac Segesten

Studierektor
Sanimir Resic

FFU-ansvarig
Johanna Lindbladh

Expedition
Absalon A233

Studievägledning

Humanisthuset H125

Utbildningsutbud

Ämnesguide

FAQ – frågor och svar

Kurser i ryska

Studentporträtt

Läs om Marie som har en kandidatexamen i ryska.

Sommarkurser i Novgorod 2019

Slaviska avdelningen erbjuder 2019 två sommarkurser i Novgorod, båda i samarbete med Novgorods statliga universitet:

  • SLRNOV Sommarkurs i ryska, 7.5 hp.

          Behörighet: genomgången Ryska för nybörjare, 30 hp, eller motsvarande

  • SLRBNO Breddningskurs i Novgorod, 7.5 hp

          Behörighet: genomgången Ryska I, 30 hp, eller motsvarande

Undervisningen i Novgorod startar kring midsommar (exakt datum bestäms i början av januari) och pågår i tre veckor. Dessutom ingår två veckors självstudier (inkl examination genom hemskrivning) i Sverige.

Urvalet sker på objektiva grunder – kurs + betyg. Du ska alltså söka den kurs som du är behörig till enligt de poäng i ryska som du har. Vi har 10 platser på varje kurs.

Kursen ingår i Slaviska avdelningens ordinarie kursutbud och är därför avgiftsfri, men deltagarna betalar själva för resa och uppehälle. 

Mer information kommer i början av januari: https://www.slav.su.se/om-oss/nyheter/sommarkurser-i-velikij-novgorod-2019-1.419017

Anmälan till kursen öppnar 20 januari.

Frågor besvaras av: fredrik.dufwaslav.suse