lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vägledning och stöd

Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Självklart vill vi underlätta för dig som exempelvis vill förbättra din studieteknik, som inte vet vilka kurser du ska läsa, som vill studera utomlands eller som inte mår bra.

Studievägledning vid SOL

Varje sektion har en eller flera studievägledare. Har du frågor eller problem som rör din studiesituation är det någon av studievägledarna du ska vända dig till. Hos dem kan du få information och vägledning både i de ämnen som tillhör sektionen och om olika kurskombinationer inom humaniora.

Studievägledaren handlägger också frågor om särskild behörighet till fortsättningskurser, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier osv.

Lunds universitets service och stöd

Vid Lunds universitet finns också allmän studievägledning för hela universitetet. Här har studievägledarna bredare kunskap om utbildningar vid LU och vid andra lärosäten. Vid LU finns också många andra stödverksamheter, bland annat Studieverkstaden med språkservice, Studenthälsan och Avdelningen för pedagogiskt stöd, för dig som har en funktionsnedsättning.

Mer information om...