lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Artiklar (5 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Michael Bossetta

Projektassistent
Europastudier
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post michael.bossettaeu.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20