lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har sedan hösten 2011 varit verksam som doktorand i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Jag har tidigare studerat litteraturvetenskap, även det i Lund, och arkitektur i Köpenhamn.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Isak Hyltén-Cavallius

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post isak.hylten-cavalliuslitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20