lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mellanösternstudier

Mellanösternstudier behandlar Mellanösterns och Nordafrikas geografi, historia, religioner och kulturer samt de nutida Mellanösternstaternas tillkomsthistoria. statsskick, ekonomi och näringsliv. För de studenter som redan har kunskaper i arabiska och/eller hebreiska kan kurserna ses som ett värdefullt komplement till språkutbildningen. De kan också utgöra en kompletterande regionalt ämnesinriktad fördjupning för dem som läser statsvetenskap, ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Kurser i ämnet erbjuds för närvarande till en nivå av 90 hp. Ämnet kan utgöra huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen eller ingå i annan generell examen.

För att erhålla en kandidatexamen i arabiska studier med inriktning mellanösternstudier behövs 90 hp i mellanösternstudier och 90 hp i något annat ämne. Man kan antingen kombinera ihop en examen själv i form av fristående kurser, eller följa ett program på sammanlagt tre år. Nedan följer presentationer av de olika möjligheterna att uppnå en kandidatexamen i arabiska studier med specialisering i mellanösternstudier:

  Mellanösternstudier

  Sektionsföreståndare
  Johanna Lindbladh

  Studierektor
  Mikael Nystrand

  FFU-ansvarig
  Borhan Yassin

  Expedition
  Absalon A233

  Studievägledning
  Humanisthuset H121c

  Utbildningsutbud

  Ämnesguide

  FAQ – frågor och svar