Mellanösternstudier

Mellanösternstudier behandlar Mellanösterns och Nordafrikas geografi, historia, religioner och kulturer samt de nutida Mellanösternstaternas tillkomsthistoria, statsskick, ekonomi och näringsliv.

För de studenter som redan har kunskaper i arabiska och/eller hebreiska kan kurserna ses som ett värdefullt komplement till språkutbildningen. De kan också utgöra en kompletterande regionalt ämnesinriktad fördjupning för dem som läser statsvetenskap, ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Kurser i ämnet erbjuds för närvarande till en nivå av 90 hp. Ämnet kan utgöra huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen eller ingå i annan generell examen. För att erhålla en kandidatexamen i arabiska studier med inriktning mellanösternstudier behövs 90 hp i mellanösternstudier och 90 hp i något annat ämne. Man kan antingen kombinera ihop en examen själv i form av fristående kurser, eller följa ett program på sammanlagt tre år. Programmet är pausat för tillfället.

Mellanösternstudier

Sektionsföreståndare
Johanna Lindbladh

Studierektor
Rakel Nihlén

Expedition
Absalon A334

Studievägledning
Humanisthuset H125

Utbildningsutbud

Bibliotekets ämnesguide

Sidansvarig: marina.anderssonslav.luse | 2023-11-16