Person

Henrik Henriksson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.henrikssontyska.luse

Telefon 046–222 40 71

Rum SOL:L300c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Efter avslutade ämneslärarstudier och arbete som lärare på högstadiet fick jag en tjänst som svensk lektor på universitetet i Erlangen i södra Tyskland där jag bodde i fem års tid och gav kurser i svenska och svensk litteratur. Därefter återvände jag till Lund och undervisade istället i tyska på dåvarande Tyska institutionen samt tog så småningom (2006) doktorsexamen. De senaste åren har jag undervisat på alla nivåer inom tyskämnet samt inom översättarutbildningen. Utöver detta ha jag undervisat i svenska för utländska studenter.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

- Ledamot i styrelsen för Sektion 4

Henrik Henriksson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.henrikssontyska.luse

Telefon 046–222 40 71

Rum SOL:L300c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10