Person

Henrik Henriksson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.henrikssontyska.luse

Telefon 046–222 40 71

Rum SOL:L300c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Efter avslutade ämneslärarstudier och arbete som lärare på högstadiet fick jag en tjänst som svensk lektor på universitetet i Erlangen i södra Tyskland där jag bodde i fem års tid och gav kurser i svenska och svensk litteratur. Därefter återvände jag till Lund och undervisade istället i tyska på dåvarande Tyska institutionen samt tog så småningom (2006) doktorsexamen. De senaste åren har jag undervisat på alla nivåer inom tyskämnet samt inom översättarutbildningen. Utöver detta ha jag undervisat i svenska för utländska studenter.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Med tanke på min bakgrund är det naturligt att det är kontrastiva analyser av svenskan och tyskan som intresserar mig i första hand. Min avhandling "Aspektualität ohne Aspekt?"innehåller förutom en teoretisk diskussion av aspektbegreppet en analys av skillnader mellan svenskan och tyskan (och delvis engelskan) i fråga om hur progressiv aspektualitet kommer till uttryck.

Under de senaste årens ganska begränsade forskningstid har jag fokuserat på kontrastiv analys av tyskan och svenskan, främst gällande s.k. progressive markers och deras kompatibilitet med tillståndsverb. Jag har även undersökt hur den aspektuella kategorin imperfektivitet kommer till uttryck i tyskan och svenskan. I det sistnämnda fallet rör det sig om översättningsstudier. Samma sak gäller för mitt senaste projekt där jag undersöker översättningen av tyska participuttryck till svenska.

Böcker (1 st)

Bokkapitel (3 st)

Konferensbidrag (3 st)

Working papers (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Sektionsstyrelse 4, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

- Ledamot i styrelsen för Sektion 4

Henrik Henriksson

Universitetslektor

  • Tyska
  • Svenska som främmande språk
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post henrik.henrikssontyska.luse

Telefon 046–222 40 71

Rum SOL:L300c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20