Vägar till examen

Vid Språk- och litteraturcentrum har vi några program men till största delen ger vi fristående kurser. Vad är egentligen skillnaden?

All utbildning bygger på kurser

Program består av en uppsättning kurser som har satts samman av utbildningsanordnaren för att de ska bilda en väl fungerande helhet. Några program leder fram till en yrkesexamen. Så leder t ex lärarprogrammet till en lärarexamen som du behöver för att kunna vara behörig lärare. Andra program leder till generella examina; inom humaniora heter det filosofie kandidatexamen på grundnivå.

Om du läser fristående kurser kan det också leda fram till en generell examen, alltså en fil.kand.. Det är ingen väsentlig skillnad mellan en fil. kand. efter ett program och efter fristående kurser. En fil.kand består alltid av 180 hp i hela avslutade kurser, där du har läst ett ämne upp till kandidatnivå. Men det är skillnad i genomförandet. Om du läser på ett program är det bestämt i förväg vad du ska läsa de flesta terminerna, men om du läser fristående kurser bestämmer du själv vad du ska läsa inför varje ny termin.

Unik utbildning

Inom ett program är det alltså oftast bestämt vad du ska läsa varje termin, och om du har blivit antagen till ett program (och klarat dina kurser) vet du att du kan läsa vidare inom programmet och bli klar inom 3 år. Om du väljer fristående kurser kan du bygga din egen unika utbildning. Men det kräver planering och eftertanke, och du måste ansöka och bli antagen varje ny termin. Det finns fördelar och nackdelar med båda vägarna, så fundera på vad som passar dig bäst. Boka gärna tid hos en studievägledare om du känner dig osäker.

Inspiration

Vid Lunds universitet finns över 2000 fristående kurser. Du kan också räkna in kurser lästa vid andra universitet, i Sverige eller världen. Kombinationsmöjligheterna är alltså näst intill oändliga.

Så här byggde Julia ihop sin examen:

Filmvetenskap 1–60 hp Filmvetenskap 1–60 hp
Historia 1–30 hp Historia 31–60 hp
Filmvetenskap, kandidatkurs 30 hp Projektledning och entreprenörskap sammanlagt 30 hp
  • 180 hp, 3 år, Filosofie kandidatexamen i Filmvetenskap

Så här byggde Simon ihop sin examen:

Franska, grundkurs 1–30 hp Statsvetenskaplig grundkurs 1–30 hp
Statsvetenskaplig fortsättningskurs 31–60 hp Praktisk filosofi 1–30 hp
Franska, fortsättningskurs 31–60 hp Franska, kandidatkurs 61–90 hp
  • 180 hp, 3 år, Filosofie kandidatexamen i Franska

Hur ska din examen se ut?

Arbetslivsforum facebook

På arbetslivsforums facebooksida får du tips om lediga jobb och praktikplatser.

Svartvit närbild av Annie.

Annie läste ett program

Språkkonsultprogrammet ledde till arbete på Bonnier education.

Läs mer  
Porträttbild av Fanny som har axellångt, mörkt hår.

Fanny valde fristående kurser

...och läste franska och språkvetenskap.

Läs fler studentporträtt

Studievägledning

Planera din utbildning och examen tillsammans med en studievägledare.

Arbetslivsforum vid HT

Diskutera karriär och praktik med vår arbetslivskoordinator.

Examen

Läs mer om examen och ansök hos examensenheten vid LU.
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2021-09-30