Vägar till examen

Vid Språk- och litteraturcentrum har vi några program men till största delen ger vi fristående kurser. Vad är egentligen skillnaden?

All utbildning bygger på kurser

Program består av en uppsättning kurser som har satts samman av utbildningsanordnaren för att de ska bilda en väl fungerande helhet. Några program leder fram till en yrkesexamen. Så leder t ex lärarprogrammet till en lärarexamen som du behöver för att kunna vara behörig lärare. Andra program leder till generella examina; inom humaniora heter det filosofie kandidatexamen på grundnivå.

Om du läser fristående kurser kan det också leda fram till en generell examen, alltså en fil.kand.. Det är ing