Anmälan och antagning

Anmälan till kurser och program

Du kan normalt anmäla dig till kurser två gånger om året via antagning.se. Sista anmälningsdag är 15 april för kurser som ges under höstterminen och 15 oktober för vårterminen. Anmälningsperioden börjar c:a en månad före sista anmälningsdag. Var uppmärksam på att alla kurser inte ges varje termin och att du kan behöva planera i god tid. Våra program har antagning enbart på höstterminer, och vissa enbart vartannat år. Läs mer under respektive utbildning. De kurser och program som kan komma att få platser kvar efter urvalen öppnar för sen anmälan tidigast 15 juli respektive 15 december. Läs mer om sen anmälan här: Kurser öppna för sen anmälan.

Utbytesstudenter

Studenter som läser inom ett utbytesavtal mellan Lunds universitet och ett partneruniversitet följer ett annat ansökningsförfarande. Läs mer på lunduniversity.lu.se. 

Anmälan till kurser inom program

Till vissa kurser inom program måste du också anmäla dig via antagning.se. Fråga din studievägledare eller programkoordinater om du är osäker på vad som gäller.

Anmälan till internationella masterprogram

Våra internationella masterprogram vid SOL startar på höstterminen och sista anmälningsdatum är den 15 januari. Du anmäler dig på Universityadmissions.se. Våra svenska masterprogram utlyses i den nationella antagningsomgången (se ovan).

Frågor och svar om terminsstarten

Kontakta studievägledaren för ditt ämne

Fristående kurser

Här kan du läsa 17 olika språk, lingvistik, litteratur, film, teater, områdesstudier och annat.

Våra kandidatprogram

Engelska, Europaprogrammet och Japanska

Våra masterprogram

Masterprogrammen på SOL har stark forskningsanknytning.
Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-10-13