Sektionsföreståndare

Sektionsföreståndare, Isländska

Anna W Gustafsson

Sektionsföreståndare

 • Sektion 1
 • Språk- och litteraturcentrum

Docent

 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna_w.gustafssonnordlund.luse

Telefon 046–222 98 46

Rum SOL:L317

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Jag undervisar i textanalys, sociolingvistik och interkulturell kommunikation och handleder uppsatsstudenter och doktorander.

Ett viktigt forskningsintresse är text- och diskursanalys och politiskt språkbruk. För närvarande studerar jag högerpopulistiska supportrars diskurs i sociala medier i ett europeiskt samarbetsprojekt.

Ett annat forskningsintresse är språk och hälsa. 2015-2018 deltog jag i projektet Metaforer i palliativ cancervård. 2021-2022 deltog jag två "Advanced Study Groups" på Pufendorfinstitutet: Litteraturläsning och hälsa och Empati och medkänsla. Jag är affilierad forskare vid Birgit Rausing Centrum för Medicinsk Humaniora.

Jag har ett brett intresse för ord, texter och interaktion i samhället. Tillsammans med David Håkansson genomförde jag 2015-2017 projektet Ordförståelsen i dagens samhälle. För närvarande deltar jag i projektet Läsengagemang och Shared reading.

Jag är sektionsföreståndare vid sektion 1 på SOL och koordinator för Språkkonsultprogrammet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
 • Sektionsföreståndare för Sektion 1
 • Ordförande, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum
 • Ledamot, Styrelsen, Språk- och litteraturcentrum
Anna W Gustafsson

Sektionsföreståndare

 • Sektion 1
 • Språk- och litteraturcentrum

Docent

 • Svenska
 • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna_w.gustafssonnordlund.luse

Telefon 046–222 98 46

Rum SOL:L317

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2021-02-25