lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Annah Smedberg-Eivers

Utbildningsadministratör
Franska
Italienska
Rumänska
Språk- och litteraturcentrum

Filosofiska institutionen

Arkivhanterare, projektadministratör
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post annah.smedberg-eiversfil.luse

Telefon
046–222 30 29 (utbildningsadministratör)
046–222 34 97 (projektadministratör, utbildningsadministratör)

Rum SOL:L515a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (utbildningsadministratör)
Box 192, 221 00 Lund (arkivhanterare, projektadministratör, utbildningsadministratör)

Internpost hämtställe 20