lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Mellanösternstudier


Liliete Martins

arkivhanterare, utbildningsadministratör

liliete.martinssol.luse
046–222 84 50


Borhan Yassin

FFU-ansvarig, universitetslektor

borhan.yassinmellost.luse
046–222 93 57