lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag forskar huvudsakligen om svenska samtidsdeckare. 2014 utkom jag med en bok om svenska deckare på engelska, "Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir" (Mimesis, 2014).

Forskning

Om forskningen

Min forskning är inriktad mot samtida svenska deckare.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (37 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (6 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)
Tidningsartiklar (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

2009 Docent i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2008-2012 Forskarassistent i Litteraturvetenskap, SOL, Lunds universitet (finansierad av Vetenskapsrådet).

2005-2007 Forskartjänst, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet (finansierad av Riksbankens Jubileumsfond)

2003-2005 Forskartjänst, Humanistiska fakulteten, Lund universitet

2003 Filosofie doktorsexamen i litteraturvetenskap, Lunds universitet

2001 School of Criticism and Theory, Cornell University

2000 Visiting Scholar, Department of Germanic Studies, University of Texas, Austin

1995 Filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap och bildvetenskap, Linköpings universitet

Kerstin Bergman

Forskare
Litteraturvetenskap
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kerstin.bergmanlitt.luse

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Länk