Kognitiv semiotik

Vad är kognitiv semiotik?

Kognitiv semiotik är den tvärvetenskapliga vetenskapen om mening och betydelse. Den kombinerar begrepp och metoder från semiotik, kognitionsvetenskap, lingvistik och andra områden, med syfte att studera grundläggande fenomen som metafor och narrativ, hur vi kommunicerar med olika semiotiska system som språk, gest och bild, hur dessa har utvecklats i släktet och hos barnet. Se Forskning för mer information.

Vilka metoder används i kognitiv semiotik?

Eftersom ämnet vill överbrygga klyftan mellan naturvetenskap och humaniora, använder vi metoder från båda, så som fenomenologi och begreppsanalys å ena sidan, och fältarbete och experiment å det andra.

Hur kan jag studera kognitiv semiotik i Lund?

För tillfället finns det e