Pris för bästa uppsatser från Westrins stiftelse

LÄSÅRET 2017/2018

Balboa Álvarez, Carolina. Kandidatuppsats i spanska med titeln Hacia una realidad aumentada. Extrañamiento y personificación en los relatos de La noche, de Francisco Tario ’Mot en större verklighet. Främmandegörande och personifikation i novellerna i La noche av Francisco Tario’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8937122

Femia, Nicolas. Kandidatuppsats i italienska med titel L’acquisizione dell’aspetto grammaticale italiano nel parlato e nei gesti ’The acquisition of Italian gramatical aspect in speech and gesture’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8946732

Hertzberg, Therese. Kandidatuppsats i franska med titeln Le niveau d’anxiété langagière dans deux salles de classe de FLE en Suède: Une étude sur les attitudes des apprenants de FLE au lycée envers l’expression orale ’Talängslan i franska som främmande språk: En studie av två svenska gymnasieklassers attityder till muntlig språkfärdighet i franska’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8932991
Mbesherubusa Mittag, Danielle. Kandidatuppsats i franska med titeln Mer, mère et maire. Analyse de rôles actantiels dans trois romans par Ben Jelloun, Diome et Le Clezio ’Hav, mor och borgmästare. Aktantiella roller i tre romaner av Ben Jelloun, Diome and Le Clezio’. https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8955224

Prisceremoni 2017/2018

Prisceremonin ägde rum den 21 november i Fakultetsklubben vid Språk- och litteraturcentrum.
Sidansvarig: christian.claessonrom.luse | 2019-10-23