Kursplan, undervisning och litteratur

Kursplanen – ditt kontrakt

En kurs kan läsas inom ramen för ett utbildningsprogram eller som fristående, då man själv kombinerar olika kurser till en egen utbildning. Det dokument som styr kursens innehåll kallas kursplan och den innehåller kursens poängtal, dess syfte och i vilka utbildningar den kan ingå. Den upplyser dessutom om huvudsakligt innehåll och den litteratur som tillhör kursen. Kursplanen kan sägas vara det "kontrakt" du får på din utbildning. För många kurser finns också en studiebeskrivning eller en lektionsplan som du får av läraren. Där hittar du en utförligare beskrivning av kursens upplägg och examination.

Poäng

Universitetsstudier räknas i poäng. Normalstudietiden för en heltidskurs (40 timmars arbetsvecka) är en termin (30 högskolepoäng) eller två terminer (60 högskolepoäng), vilket motsvarar 1,5 högskolepoäng per vecka.

Undervisning

Som heltidsstudent studerar du vardagar 8 till 17. Utöver den schemalagda undervisningen kan du ha annan undervisning, t ex grupparbeten. Mycket av studietiden förfogar du över på egen hand. Om du har svårt att hitta en bra studieteknik finns god hjälp att få hos Studieverkstaden och hos din studievägledare.

En del av undervisningen är obligatorisk, men på universitetet finns inget generellt närvarokrav. Dock gäller att första tillfället på ny delkurs/kurs är obligatoriskt. Då går läraren igenom vilka moment du måste genomföra för att få betyg på kursen. Om du blir sjuk eller något annat oförutsett inträffar inför ett obligatoriskt tillfälle ska du meddela läraren att du inte kan komma.

Tänk på att föreläsningar inte är offentliga och att det nornmalt inte är tillåtet att spela in föreläsningar utan lärarens medgivande, varken i lokal eller på Zoom. Det är inte heller tillåtet att ha barn med sig till föreläsningarna. Beslut som gäller arbetsmiljö, studenter och utbildning finns i universitet regelverk:

Kurslitteratur

Tryckt kurslitteratur till SOL:s kurser finns på SOL-biblioteket. Information om kurslitteraturen samt för terminen aktuella litteraturlistor hittar du enklast via kurshemsidorna. Det ska finnas ett referensexemplar av varje kursbok och en del av kursböckerna är även tillgängliga som e-bok. Biblioteket kan också hjälpa till med talsyntesprogram och talböcker om du behöver det. Om du vill ha tips på var du kan köpa begagnad kurslitteratur finns det på LU:s sidor med praktisk information till studenter: https://www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student/kurslitteratur 

LU-kortet

LU-kortet fungerar både som passerkort och som lånekort i biblioteken. Skaffa ditt lånekort innan du besöker biblioteket. Mer information finns på https://lukortet.lu.se/kontakt/kortstationer.

En kvinnlig student arbetar på ett cafe.

Plugga på distans

Tips från studieverkstaden (lu.se)

Studieverkstaden

Studieverkstaden kan hjälpa dig att plugga bättre!

HT-biblioteken

På HT-bibilioteken kan du låna litteratur och få hjälp med mycket annat av en bibliotekarie.

Läs- och skrivstöd

Hos biblioteket finns talböcker och stödprogram

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2023-03-28