Behörighetsgivande kurs i svenska (SFSH30 eller SFSH31)

Intensivkursen Svenska som främmande språk, nivå 5-8, är en högskoleförberedande kurs som efter en termins heltidsstudier eller två terminers halvfartsstudier och godkänt slutprov på nivå 8 ger behörighet i svenska för högskolestudier. Kursen ger alltså samma behörighet som t.ex. godkänt TISUS-test och motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Studenterna tränas i muntliga och skriftliga färdigheter genom diskussioner, anföranden och uppsatsskrivning. Grammatiska frågor och övningar utgör en särskild del av kursen. I kursen ingår också omfattande undervisning i svensk realia och samhällsliv och studier av populärvetenskapliga texter samt modern svensk litteratur. Uttalsträning och datorbaserade övningar är återkommande inslag.

Kursen ges med högt ställda krav på närvaro och deltagande.

Du hittar mer information samt länk till ansökan via kursernas hemsidor:

SFSH30 (campus, heltid)

SFSH31 (distans, halvfart) 

För information om behörighet och inträdesprov/nivåtest - se nedan!

Behörighet till nivå 5, 6, 7, 8:

För att få tillträde till respektive nivå 5, 6, 7 eller 8 måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier (med undantag för svenska), samt godkänt resultat från närmast underliggande nivå i svenska från Lunds universitet, eller motsvarande kunskaper. Du bör visa dina kunskaper i svenska under det inträdesprov som anordnas vid institutionen i Lund, normalt två gånger per år - se information nedan.

VIKTIGT! Dina chanser att bli antagen är avsevärt större om du skriver inträdesprovet, även om du är formellt behörig genom annan, underliggande kurs enligt ovan!

Vem har möjlighet att bli antagen?
De sökande rangordnas dels på grundval av godkänt resultat på testet, dels på grundval av gymnasiebetyget.

För information om behörighet och inträdesprov/nivåtest - se nedan!

Om behörighet och inträdesprov

Ansök här!

Kontakt

Kursadministratör
Gunilla Ek-Werner

Studievägledare
Peter Marthinsson

Studierektor
Lena Larsson

Nästa antagningstillfälle

Anmälan inför vårterminer öppnar den 15 september och anmälan för höstterminer öppnar den 15 mars. Anmälan görs via www.antagning.se. Vissa terminer öppnar kurserna också för sena anmälningar. Detta sker i mitten av december respektive i mitten av juli. Håll utkik på www.antagning.se om du är intresserad och har missat ordinarie deadline!
Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2023-03-09