Behörighetsgivande kurs i svenska (SFSH30 eller SFSH31)

Intensivkursen Svenska som främmande språk, nivå 5-8, är en högskoleförberedande kurs som efter en termins heltidsstudier eller två terminers halvfartsstudier och godkänt slutprov på nivå 8 ger behörighet i svenska för högskolestudier. Kursen ger alltså samma behörighet som t.ex. godkänt TISUS-test och motsvarar Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 från gymnasieskolan eller Komvux.

Kursen innehåller undervisning och praktiska övningar i svensk språkfärdighet. Studenterna tränas i muntliga och skriftliga färdigheter genom diskussioner, anföranden och uppsatsskrivning. Grammatiska frågor och övningar utgör en särskild del av kursen. I kursen ingår också omfattande undervisning i svensk realia och samhällsliv och studier av populärvetenskapliga texter samt modern svensk litteratur. Uttalsträning och datorbaserade övningar är återkommande inslag.

Kursen ges med högt ställda krav på närvaro och deltagande.

Du hittar mer information samt länk till ansökan via kursernas hemsidor:

SFSH30 (campus, heltid)

SFSH31 (distans, halvfart, ansökan endast inför vårterminer)

För information om behörighet och inträdesprov/nivåtest - se nedan!

Behörighet till nivå 5, 6, 7, 8:

För att få tillträde till respektive nivå 5, 6, 7 eller 8 måste du ha grundläggande behörighet för högskolestudier (med undantag för svenska), samt godkänt resultat från närmast underliggande nivå i svenska från Lunds universitet, eller motsvarande kunskaper. Du kan visa dina kunskaper i svenska under det nivåtest som anordnas vid institutionen i Lund, normalt två gånger per år - se information nedan.

För information om behörighet och nivåtest - se nedan!

Om behörighet och inträdesprov

Ansök här!

Kontakt

Kursadministratör
Gunilla Ek-Werner

Studievägledare
Peter Marthinsson

Studierektor
Anna Flyman Mattsson

Kursernas hemsidor, för mer information

Heltidskurs, campus, nivå 5-8 (SFSH30) - startar höst och vår
Halvfartskurs, distans, nivå 5-8 (SFSH31) - startar vårterminer
Halvfartskurs, distans, nivå 5 (SVEH15) - startar vårterminer
Halvfartskurs, distans, nivå 6 (SVEH16) - startar vårterminer
Halvfartskurs, distans, nivå 7 (SVEH17) - startar höstterminer
Halvfartskurs, distans, nivå 8 (SVEH18) - startar höstterminer

 

Nästa antagningstillfälle

Anmälan inför vårterminer öppnar den 15 september och anmälan för höstterminer öppnar den 15 mars. Anmälan görs via www.antagning.se. Vissa terminer öppnar kurserna också för sena anmälningar. Detta sker i mitten av december respektive i mitten av juli. Håll utkik på www.antagning.se om du är intresserad och har missat ordinarie deadline!
Sidansvarig: lena.larssonnordlund.luse | 2024-01-23