Person

Anna Cabak Rédei

Forskare

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.cabak_redeistu.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Mitt forskningsområde omfattar frågor kring perception av i huvudsak bilder och film ur ett semiotiskt perspektiv med teoretisk utgångspunkt i kognitiv semiotik, kultursemiotik och perceptionspsykologi. Jag forskar även om psykoterapi ur ett semiotiskt, fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv.

Jag ägnar mig också åt översättningsteori i bred bemärkelse. Kultursemiotiken har länge intresserat sig teoretiskt och metodologiskt för frågor om kulturmöten i tid och rum, och hur dessa gestaltar sig i framför allt text. Det kan vara fråga om översättning i strikt bemärkelse, dvs. mellan språk, men också inom ett språk och mellan olika semiotiska system, som t. ex. den mellan text och film/bild.

För närvarande ingår jag som forskare i projektet From Shapes To Action - The narrative turn in prehistoric image-makinging in Northern Europe finansierat av Vetenskapsrådet.

From Shapes To Action - The narrative turn in prehistoric image-makinging in Northern Europe — Lunds universitet

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anna Cabak Rédei

Forskare

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.cabak_redeistu.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2020-06-10