Person

Anna Cabak Rédei

Forskare

  • Kognitiv semiotik
  • Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.cabak_redeisemiotik.luse

Rum SOL:H508c

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Mitt forskningsområde omfattar frågor kring perception av i huvudsak rörliga bilder ur ett evolutionärt perspektiv med teoretisk utgångspunkt i kognitiv semiotik och perceptionspsykologi. Min forskning syftar till att med hjälp av teknologi som t.ex. eye-tracking kunna visa på hur ögonrörelser ändras vid olika typer av stimuli.

Jag ägnar mig också åt översättningsteori i bred bemärkelse. Kultursemiotiken har länge intresserat sig teoretiskt och metodologiskt för frågor om kulturmöten i tid och rum, och hur dessa gestaltar sig i framför allt text. Det kan vara fråga om översättning i strikt bemärkelse, dvs. mellan språk, men också inom ett språk. En annan viktig fråga i detta sammanhang är översättning mellan olika semiotiska system, som t. ex. den mellan text och film/bild.

2015-2016 är jag involverad i projektet "The making of us and them", finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
http://projekt.ht.lu.se/en/the-making-of-them-and-us-matus/

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (6 st)

Konferensbidrag (6 st)

Working papers (1 st)