lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Mitt forskningsområde omfattar frågor kring perception av i huvudsak rörliga bilder ur ett evolutionärt perspektiv med teoretisk utgångspunkt i kognitiv semiotik och perceptionspsykologi. Min forskning syftar till att med hjälp av teknologi som t.ex. eye-tracking kunna visa på hur ögonrörelser ändras vid olika typer av stimuli.

Jag ägnar mig också åt översättningsteori i bred bemärkelse. Kultursemiotiken har länge intresserat sig teoretiskt och metodologiskt för frågor om kulturmöten i tid och rum, och hur dessa gestaltar sig i framför allt text. Det kan vara fråga om översättning i strikt bemärkelse, dvs. mellan språk, men också inom ett språk. En annan viktig fråga i detta sammanhang är översättning mellan olika semiotiska system, som t. ex. den mellan text och film/bild.

2015-2016 är jag involverad i projektet "The making of us and them", finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.
http://projekt.ht.lu.se/en/the-making-of-them-and-us-matus/

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (14 st)
Bokkapitel (6 st)
Konferensbidrag (6 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anna Cabak Rédei

Forskare
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post anna.cabak_redeisemiotik.luse

Rum SOL:H508c

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20