lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kognitiv semiotik

Studierektor, Kognitiv semiotik

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (31 st)
Working papers (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • FFU-ansvarig för Fonetik
  • Studierektor för Allmän språkvetenskap, Fonetik och Kognitiv semiotik
  • Ledamot, Sektionsstyrelse 1, Språk- och litteraturcentrum

Undervisning

Mechtild Tronnier

Universitetslektor, FFU-ansvarig
Fonetik
Språk- och litteraturcentrum

Studierektor
Allmän språkvetenskap
Fonetik
Kognitiv semiotik
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post mechtild.tronnierling.luse

Telefon 046–222 84 40

Rum SOL:H416a

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20