SI-verksamhet

SI-möten – studentledda studiegrupper

På de flesta nybörjar- och grundkurser på SOL erbjuder vi regelbundna SI-möten, dvs möten i studiegrupper som leds av en tidigare student. 

Samverkan i studiegrupper

SI är en beprövad metod som befäster den kunskap som du har inhämtat under den ordinarie undervisningen. Studenter som läst samma kurs tidigare leder studiegrupper om mellan 5 och 15 studenter som träffas i genomsnitt en gång i veckan i ett SI-pass, där ni gemensamt går igenom både det som upplevs som svårt och det som upplevs som särskilt intressant i kursen. Grundtanken är att utnyttja den ämneskunskap som finns hos de olika medlemmarna i gruppen för att tillsammans utveckla en djupare förståelse för hur kursinnehållet som helhet hänger ihop, och det bidrar till att utveckla ett självständigt förhållningssätt till dina studier. Här ingår även råd om olika typer av studieteknik. SI är ett frivilligt komplement till den ordinarie undervisningen. SI är inte bara en stödverksamhet, utan är till för alla studenter, både den som tycker kursen är lätt och den som tycker kursen är svår.

Kvalitet och resultat

SI står för Samverkans-Inlärning, eller Supplemental Instruction (USA), eller PASS Peer Assisted Study Scheme (bl.a. Storbritannien och Australien) och är en pedagogisk modell som utvecklades i USA på 1970-talet och som sedermera expanderat över hela USA och stora delar av den engelskspråkiga världen (bl.a. Kanada, Storbritannien, Irland, Australien, Sydafrika). SI kom till Sverige 1993 och till SOL 2001. Flera decenniers erfarenhet visar att studenter som deltar i SI i genomsnitt presterar högre än studenter som inte deltar i SI. Detta gäller oberoende av förkunskapsnivå, och effekterna fortsätter även på högre studier, på kurser som inte stöds av SI. SI i Sverige och Europa kvalitetssäkras av Europeiskt centrum för SI-PASS, som är förlagt på Lunds Universitet, i samarbete med International Center for Supplemental Instruction på University of Missouri-Kansas City i USA

Finns SI på din kurs?

Erbjuds SI på din kurs? Eller tycker du att SI borde erbjudas på din kurs? Fråga SI-samordnaren Arthur Holmer eller ämnets metodhandledare:

  • Arabiska, europastudier, hebreiska, japanska, jiddisch, kinesiska, mellanösternstudier, ryska, lingvistik, danska, svenska, litteraturvetenskap, filmvetenskap, författarskolan samt uppsats-SI på samtliga kandidatkurser: Mechtild Tronnier
  • Engelska och tyska: Alexander Bareis
  • Franska, italienska, klassisk grekiska, latin, nygrekiska och spanska: Ingela Johansson

Välkommen på SI!

Sidansvarig: webmastersol.luse | 2022-11-01